ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"Waiting Period"

    ตลาดเงิน - ตลาดทุน

    MTL ลดเวลาที่ไม่คุ้มครองเหลือ 14 วัน

    เมืองไทยประกันชีวิต เสริมความอุ่นใจสู้โควิด 19 ปรับลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) จาก 30 วัน เหลือเพียง 14 วัน

    31 พ.ค. 2564 เวลา 12:50 น.