ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"Social Bank"

    ข่าวทั่วไป

    บูรณาการแนวคิดเชิงระบบ ผลักดันออมสิน สู่ Social Bank เต็มรูปแบบ

    ในฐานะที่เป็นธนาคารเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน ต้องการ “Making POSITIVE Impact on Society” ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดผลลัพธ์ที่ดีจริงๆ กับประชาชนและสังคม

    19 ก.พ. 2564 เวลา 12:10 น.