ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"SkillLane"

  เทคโนโลยี

  SkillLane ติดอันดับหนึ่งบริษัทธุรกิจการศึกษา เติบโตสูงสุดในเอเชียแปซิฟิก

  SkillLane บริษัท Online Learning Platform และ Digital Training Platform คว้าอันดับหนึ่งบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในธุรกิจการศึกษา และ ติดอันดับ 36 ของบริษัทที่มีการเติบโตสูงสุดในเอเชียแปซิฟิก ปี 2021

  20 เม.ย. 2564 เวลา 6:51 น.

  ข่าวทั่วไป

  "จุฬาฯ” ผนึก “SkillLane” ปั้นแพลตฟอร์มเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน (Upper Central: UC) และ SkillLane พัฒนาระบบเรียนออนไลน์ GenEd UC Cloud Learning ให้นิสิตนักศึกษาทุกคณะในเครือข่ายฯ เรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไปหรือ General Education ข้ามสถาบันได้เป็นครั้งแรกของไทย มุ่งยกระดับคุณภาพบัณฑิตและสังคมไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอนาคต

  28 พ.ค. 2563 เวลา 3:35 น.

  ข่าวทั่วไป

  มธ.ผนึก SkillLane ผุดหลักสูตรออนไลน์ ป.โท สร้างทักษะอนาคต ฟรี

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือ SkillLane ผุดโครงการให้เรียนหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ สู่ทักษะแห่งอนาคต (TUXSA) ฟรี 1 คอร์ส สำหรับผู้ที่สนใจ 10,000 คนแรกที่ลงทะเบียนภายใน 30 เมษายน นี้เท่านั้น

  21 เม.ย. 2563 เวลา 6:42 น.