ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"Schneider Electric"

    การตลาด

    ระบบดิจิทัลเป็นเรื่องจำเป็น เมื่อเผชิญกับตลาดผันผวน

    แนวทางใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปรับกระบวนการดำเนินงานสู่ระบบดิจิทัล ช่วยให้พนักงานสามารถเพิ่มทักษะและการฝึกอบรมได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทำงานได้จากระยะไกล และเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่มีอยู่ในโรงงานผลิต

    07 ก.ค. 2564 เวลา 8:33 น.