ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"RICH"

    ตลาดเงิน - ตลาดทุน

    ก.ล.ต.กล่าวโทษ 3 ผู้บริหาร RICH

    ก.ล.ต. กล่าวโทษก 3 ผู้บริหาร RICH พร้อมพวก 8 ราย ต่อ DSI กรณีทุจริตทำให้ RICH เสียหายกว่า 1,159.42 ล้าน พร้อมแจ้งคดีต่อปปง.

    08 มิ.ย. 2564 เวลา 12:40 น.