ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"Open Data"

ฟินเทค-นวัตกรรม

เนคเทค เปิดตัว Open-D แพลตฟอร์มสาธารณะใหม่ล่าสุดด้านข้อมูลเปิด

เนคเทค-สวทช. เปิดตัวแพลตฟอร์มสาธารณะใหม่ล่าสุดด้านข้อมูลเปิด พร้อมเผยทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีด้าน Open Data ของเนคเทค สวทช. รายละเอียดเทคโนโลยีแพลตฟอร์มข้อมูล สำหรับข้อมูลแบบเปิด

05 ส.ค. 2564 เวลา 12:16 น.