ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"NER"

    ตลาดเงิน - ตลาดทุน

    อานิสงส์บาทอ่อน ดันยอดขาย NER เพิ่มขึ้น

    NER รับอานิสงส์เงินบาทอ่อนตัว ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ด้าน KTBST ย้ำความต้องการใช้ยางธรรมชาติโลกเพิ่ม จะส่งผลดีต่อบริษัท

    28 มี.ค. 2564 เวลา 7:50 น.