svasdssvasds

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"Egg Board"

การค้า - การเกษตร

ชง คชก. ส่งออก “ไข่ไก่” แก้ราคาตก รับมือ โควิด ระลอกใหม่

เกษตรฯ ผ่าวิกฤติ "ไข่ไก่" ตกต่ำ ล้นทะลัก เล็ง ของบ คชก. ดันส่งออก รับมือโควิด ระลอกใหม่

17 ก.พ. 2564 เวลา 7:20 น.