ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"EEC model"

    เศรษฐกิจมหภาค

    "อีอีซี" ผนึก TGI-SNC ขับเคลื่อน EEC model สร้างคน สร้างงาน ตรงอุตสาหกรรม

    "อีอีซี" ผนึก TGI-SNC ขับเคลื่อน EEC model ฝึกอบรมบุคลากรระยะสั้น สร้างคน สร้างงาน ตรงความต้องการอุตสาหกรรม

    15 มิ.ย. 2564 เวลา 10:05 น.