svasdssvasds

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"Design festival"

ข่าวทั่วไป

เสน่ห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย่านเจริญกรุง-ทรงวาด 

ในโลกของธุรกิจ ต้องยอมรับว่า “ความคิดสร้างสรรค์” คือ เครื่องมือสำคัญที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ สินค้า บริการ และธุรกิจ และในวันนี้ “ความคิดสร้างสรรค์” ได้ถูกนำมาสร้างให้เกิดประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วอย่างน่าสนใจ

26 มิ.ย. 2564 เวลา 9:28 น.