ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"Carbon Credit"

    การตลาด

    “ปตท.” พร้อมเข้าสู่ตลาดการค้า “Carbon Credit”

    โลกตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิต้องเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ภายในปี 2593

    25 ก.ค. 2564 เวลา 0:00 น.