ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"BCG Model"

  การค้า - การเกษตร

  พาณิชย์  จับมือ 6 พันธมิตร ปั้นผู้ประกอบการ BCG

  พาณิชย์  จับมือ 6 พันธมิตร ปั้นผู้ประกอบการ BCG  เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้าผู้ประกอบการได้ประโยชน์กว่า 1,600 ราย ตอบสนองวาระแห่งชาติด้วยโมเดล BCG Model

  02 ธ.ค. 2564 เวลา 5:08 น.

  อุตสาหกรรม

  ปักหมุดดันโรงงานทั่วประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวปี 68 รับ BCG Model

  กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งผลักดันนโยบาย BCG มุ่งสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเป้ายกระดับผู้ประกอบกิจการโรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวทั่วประเทศภายในปี 2568

  30 พ.ย. 2564 เวลา 10:25 น.

  อุตสาหกรรม

  กนอ. ชู 3 โครงการรับ BCG Model สมาร์ทอีโค-เศรษฐกิจหมุนเวียน-ลดก๊าซเรือนกระจก

  กนอ.เดินหน้าดัน 3 โครงการขานรับ BCG Model ของรัฐบาล พร้อมจับมือ ส.อ.ท. ลุยโครงการสมาร์ทอีโค ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน หนุนสร้างเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

  30 พ.ย. 2564 เวลา 7:13 น.

  การค้า - การเกษตร

  ‘UBE’ ผนึก วว.ติดอาวุธชีวภาพอุบลโมเดล สร้างนวัตกรรมขับเคลื่อน BCG Model

  UBE ร่วมลงนาม MOU กับ สถาบัน วว. ภายใต้กรอบ 4 ข้อ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดผลงานวิจัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมลงสู่ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ผลักดันการขับเคลื่อน BCG Model พร้อมต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สร้างรายได้เสริมให้ UBE

  25 พ.ย. 2564 เวลา 1:31 น.

  ภูมิภาค

  ข้อสั่งการนายกฯ ไฟเขียวศึกษา3แผนฟื้นฟูเยียวยาอันดามัน 

   เปิดผลประชุมและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุมพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ 6 จังหวัดกลุ่มชายฝั่งอันดามัน  3 แผนกลุ่มฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบโควิด-19 เห็นชอบศึกษาการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษท่องเที่ยวอันดามัน-เคลื่อนเศรษฐกิจBCG และเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ 2568

  16 พ.ย. 2564 เวลา 9:00 น.

  การค้า - การเกษตร

  BCG Zero Carbon เทรนด์การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว

  BCG Zero Carbon เทรนด์การเข้าสู่ยุคดิจิทัล   สนค. ชี้ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว พร้อมเสนอแนะให้ส่งเสริมการส่งออก เพื่อให้สอดรับกับกระแสด้านสิ่งแวดล้อมของโลก

  11 พ.ย. 2564 เวลา 6:04 น.

  การค้า - การเกษตร

  BCG คืออะไร?ใครได้ประโยชน์ ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมตัวอย่างไร

  BCG คืออะไร?  ทำความรู้จัก  BCG  โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  10 พ.ย. 2564 เวลา 8:32 น.

  การค้า - การเกษตร

  ประชุมเอเปกครั้งที่32เริ่มแล้ว ไทยประกาศพร้อมลุย BCG Model

  เปิดประชุมเอเปก ครั้งที่32    ไทย ประกาศบนเวที พร้อมลุยลุย BCG Model-FTA  เสนอ 4 ประเด็น เน้นกฏกติกา อี-คอมเมิร์ซ ต้องโปร่งใส ยุติธรรมและมีบทคุ้มครองผู้บริโภค  เร่งฟื้นเศรษฐกิจฝ่าCovid-19

  08 พ.ย. 2564 เวลา 17:09 น.

  อุตสาหกรรม

  "กรอ."เคลื่อนมาตรการปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นแก้ปัญหาโลกร้อนหนุน COP26

  กรอ. เร่งขับเคลื่อนมาตรการปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นหนุนยุทธศาสตร์ระยะยาวลดก๊าซเรือนกระจกแก้ปัญหาโลกร้อน รองรับการประชุม COP 26

  02 พ.ย. 2564 เวลา 6:26 น.

  อุตสาหกรรม

  ดันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1% ยกระดับอุตฯไทยผู้นำผลิต-ใช้หุ่นยนต์อาเซียน

  กระทรวงอุตสาหกรรมอัดยาแรงผ่าน 4 เครื่องมือ 1 กลยุทธ์ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1% กว่า 2,500 ล้านบาท ยกระดับภาคการผลิตอุตสาหกรรมไทย ตั้งเป้าไทยเป็นผู้นำการผลิตและใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของอาเซียนภายในปี 2569

  05 ต.ค. 2564 เวลา 5:15 น.

  อุตสาหกรรม

  ไทยผนึกฟินแลนด์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ

  กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งเป้าส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระดับทวิภาคี ผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

  30 ก.ย. 2564 เวลา 3:32 น.

  ธุรกิจท่องเที่ยว

  "อพท." ดันเกาะหมากขึ้นแท่นต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่องเที่ยวโดยชุมชน

  อพท. ขยายผลยุทธศาสตร์ชาติ BCG Model เร่งสร้างการรับรู้ในกลุ่มภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ร่วมเรียนรู้และเข้าใจ เตรียมใช้ปฏิบัติภารกิจท่องเที่ยวยั่งยืนปี 65 ยกเกาะหมากต้นแบบ Circular Economy ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

  28 ก.ย. 2564 เวลา 5:55 น.