ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"Astrs Zenega"

    ข่าวทั่วไป

    เช็กระยะฉีดวัคซีนที่ปลอดภัย "วัคซีนโควิดกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่"

    ฉีดวัคซีนโควิด "Sinovac-Astrs Zenega และวัคซีนไข้หวัดใหญ่" แต่ละยี่ห้อต้องฉีดอย่างไร ห่างกันกี่วัน กี่สัปดาห์จึงจะปลอดภัย ที่นี่มีคำตอบ

    13 พ.ค. 2564 เวลา 7:15 น.