ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"��POST"

  ตลาดเงิน - ตลาดทุน

  เปิดซื้อขายหุ้น THAI - POST ชั่วคราว

  ตลท.เปิดให้ซื้อขายหุ้น THAI - POST ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. - 17 พ.ค. 64 แนะนักลงทุนระวังและศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน

  16 เม.ย. 2564 เวลา 5:24 น.

  ตลาดเงิน - ตลาดทุน

  ตลท.เปิดให้เทรดหุ้น THAI- POST ได้ชั่วคราว 16 เม.ย.-17 พ.ค.64 

  ตลท.เปิดให้ซื้อขายหุ้น“THAI- POST” ได้ชั่วคราวระหว่างวันที่ 16 เม.ย.-17 พ.ค.64 ด้วยบัญชี “Cash Balance” กำหนดซิลลิ่ง-ฟลอร์ ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วันแรกที่มีการซื้อขาย (16 เม.ย.)

  08 เม.ย. 2564 เวลา 3:59 น.