svasdssvasds

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"������������������������������PM 2.5"

ข่าวทั่วไป

"เคาท์ดาวน์ไล่ PM2.5" ชัชชาติระดมสมองแก้ปัญหาฝุ่นกทม. แบบเบ็ดเสร็จ

"ชัชชาติ" ระดมความคิดแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กทม. แบบเบ็ดเสร็จ โดยประสานความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย และ สสส. เสนอแนวทางแก้ไข 4 ด้านตั้งแต่ต้นตอ บรรเทา ถึงการป้องกันและแจ้งเหตุ

21 มิ.ย. 2565 เวลา 7:57 น.

เศรษฐกิจ​ทั่วไป​

เปิดกรอบ “แผนพลังงานชาติ” ขับเคลื่อนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ได้เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ กำหนดแนวนโยบายภาคพลังงาน

13 มิ.ย. 2565 เวลา 5:44 น.

เศรษฐกิจ​ทั่วไป​

เงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2% ธ.ก.ส. 6 พันล.ชาวไร่อ้อย มีอะไรบ้าง เช็คเลย

เงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2% ธ.ก.ส. 6 พันล.ชาวไร่อ้อย มีอะไรบ้าง เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ หลัง ครม. อนุมัติสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร

02 มิ.ย. 2565 เวลา 8:42 น.

อุตสาหกรรม

คาดผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 65/66 เพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ล้านตัน

คาดผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 65/66 เพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ล้านตัน กระทรวงอุตสาหกรรมเผยฤดูการผลิตปี 64/65 ผลผลิตอ้อยรวม 92.07 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.41 ล้านตัน

17 พ.ค. 2565 เวลา 3:57 น.

ข่าวทั่วไป

คุณภาพอากาศเช้านี้ ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า เช็คเลย

ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศเช้านี้ 13 พ.ค.65 ศกพ.รายงาน PM 2.5 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกภาค พร้อมคาดการณ์ 7 วันข้างหน้า มีแนวโน้มอย่างไร เช็คเลย

13 พ.ค. 2565 เวลา 2:01 น.

ข่าวทั่วไป

คุณภาพอากาศเช้านี้ ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า เช็คเลย

ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศเช้านี้ 12 พ.ค.65 ศกพ.รายงาน PM 2.5 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกภาค พร้อมคาดการณ์ 7 วันข้างหน้า มีแนวโน้มอย่างไร เช็คเลย

12 พ.ค. 2565 เวลา 3:01 น.

ข่าวทั่วไป

คุณภาพอากาศเช้านี้ ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า เช็คเลย

ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศเช้านี้ 11 พ.ค.65 ศกพ.รายงาน PM 2.5 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกภาค พร้อมคาดการณ์ 7 วันข้างหน้า มีแนวโน้มอย่างไร เช็คเลย

11 พ.ค. 2565 เวลา 2:14 น.

ข่าวทั่วไป

คุณภาพอากาศเช้านี้ ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า เช็คเลย

ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศเช้านี้ 6 พ.ค.65 ศกพ.รายงาน PM 2.5 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกภาค พร้อมคาดการณ์ 7 วันข้างหน้า มีแนวโน้มอย่างไร เช็คเลย

09 พ.ค. 2565 เวลา 3:03 น.

ข่าวทั่วไป

คุณภาพอากาศเช้านี้ ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า เช็คเลย

ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศเช้านี้ 6 พ.ค.65 ศกพ.รายงาน PM 2.5 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก-ดี คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า มีแนวโน้มอย่างไร เช็คเลย

06 พ.ค. 2565 เวลา 1:48 น.

ข่าวทั่วไป

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก 6 พ.ค.จังหวัดไหนบ้าง เช็คเลย

ปภ.คาดการณ์และแจ้งเตือนภัย พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก และพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ PM 2.5 ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ วันที่ 6 พ.ค.65 มีจังหวัดไหนบ้าง เช็คเลย

06 พ.ค. 2565 เวลา 1:31 น.

ข่าวทั่วไป

คุณภาพอากาศเช้านี้ ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า เช็คเลย

ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศเช้านี้ 5 พ.ค.65 ศกพ.รายงาน PM 2.5 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกภาค คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า มีแนวโน้มอย่างไร เช็คเลย

05 พ.ค. 2565 เวลา 2:05 น.

ข่าวทั่วไป

คุณภาพอากาศเช้านี้ ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า เช็คเลย

ค่าฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศเช้านี้ 4 พ.ค.65 ศกพ.รายงาน PM 2.5 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า มีแนวโน้มอย่างไร เช็คเลย

04 พ.ค. 2565 เวลา 2:45 น.