ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"��������������������������� ������ 1.2 ��������������������������������� ������������������������������ ������������������������������"