svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

WEF กับการผลักดัน Net Zero ในวันที่ Climate Change บดบังศก.โลก

18 มกราคม 2566

World Economic Forum 2023 กับการผลักดันเป้าหมาย Net Zero ในวันที่ Climate Change การเปลี่ยนเเปลงสภาพอากาศบดบังการเงินและเศรษฐกิจโลก

Climate Change หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้ง การชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ผลกระทบจากภัยแล้งนั้นทำให้กิจกรรมทางเกษตรกรรมลดลงส่งผลให้ผลผลิตและรายได้ลดลง และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยตรง

 

หากย้อนกลับไปเมื่อปี 2005 เป็นต้นมา เราจะพบว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต รายงาน World Economic Forum 2020 ระบุว่าปี 2018 เศรษฐกิจของโลกได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมกว่า 1.65 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

ขณะที่ รายงาน The Global Risks Report 2022 17th Edition จัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ได้ชี้ให้เห็นผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลต่อการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมพลังงาน ราว 8.5 ล้านตำแหน่ง หรือเกือบ 30% จะหายไปพร้อมกับอุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิล และนิวเคลียร์ ในปี 2593

 

ความพยายามลดคาร์บอน และการมีส่วนร่วมต่างๆ ด้วยเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งข้อสรุปจากการประชุม COP26 กำหนดอุณหภูมิโลกต้องต่ำกว่า 1.5 องศา หากไม่ทำอุณหภูมิโลกจะร้อนไปถึง 2.4 องศา โลกต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น จะนำไปสู่การสูญเสียที่คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 4% ถึง 18% ของ GDP โลกในที่สุด

 

ส่วนศักยภาพการเปลี่ยนโลกให้มุ่งสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั้น ต้องระมัดระวังเรื่องการนำกลวิธีต่างๆ มาใช้ แต่ไม่ใช่เพื่อเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนแต่เพื่อการฟอกเขียว

 

ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESGหรือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนตามมาว่าด้วยการลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่ "การปรับโฉมภูมิทัศน์ทางการเงินและเศรษฐกิจ" โดยองค์กรจำนวนมากทั้งธนาคาร บริษัทประกัน และนักลงทุนสถาบัน กำลังขับเคลื่อนเงินทุนไปสู่เป้าหมาย Net Zero

 

กลไกทางการเงินที่เกิดขึ้น อาทิ Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) มูลค่า 130 ล้านล้านดอลลาร์ และกลไกการพัฒนาที่สะอาด กำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลของสหประชาชาติแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต

 

ความชัดเจนเกี่ยวกับการผลักดัน Net Zero ในการประชุมประจำปี การประชุม World Economic Forum 2023 หรือการประชุมดาวอส (Davos 2023) ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ในวันที่ Climate Change บดบังการเงินเเละเศรษฐกิจโลก นั้น ล่าสุดประกาศสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นที่ 3 ล้านล้านดอลลาร์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม โดย Giving to Amplify Earth Action (GAEA) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน สถาบันการศึกษามากกว่า 45 แห่งทั่วโลก เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net zero การฟื้นฟูธรรมชาติ และการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้ได้ในปี 2050

 

การประชุม World Economic Forum 2023 ที่เริ่มขึ้นตั้งเเต่ในวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเหน็บ ปีนี้มีหัวข้อการประชุมที่สำคัญหลากหลาย แต่เฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change หากไล่เรียงในแต่ละวันจะมีไทม์ไลน์ต่อไปนี้

 

วันที่ 17 มกราคม รับฟังความคิดเห็นของตัวแทนเยาวชนจากทั่วโลกเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้นำควรทำเพื่อส่งเสริมความยุติธรรม ตลอดจนสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พร้อมการประชุมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ความท้าทาย นโยบายเพิ่มเติมทางการเงินที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ

 

วันที่ 18 มกราคม ประชุมขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในด้านสภาพอากาศ ที่ต้องทำร่วมกันในระดับโลก