svasdssvasds

วราวุธ โชว์ผลงาน Thailand Pavilion ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
15 พ.ย. 2565 เวลา 9:45 น.

"วราวุธ" โชว์ผลงาน Thailand Pavilion ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว พร้อมหารือทวิภาคีไทย - เนเธอร์แลนด์ ประเด็นการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะทำงาน นำโดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา ประธานคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม Thailand Pavilion ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พร้อมฟังการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเวทีเสวนา "YOUTH MESSAGES TO THE WORLD LEADERS" ร่วมกับเยาวชนจากประเทศไทย และต่างประเทศ ในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (UNFCCC COP 27) ที่ Sharm El Sheikh International Convention Center สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

 

วราวุธ โชว์ผลงาน Thailand Pavilion ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 

นายวราวุธ กล่าวว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ถือเป็นปัญหาระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ จึงต้องมีการจัดประชุมในทุก ๆ ปี เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผนงานให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุด เพราะที่ผ่านมาการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ไฟป่า แผ่นดินไหว ทุกรูปแบบ ล้วนเป็นสัญญาณเตือนจากธรรมชาติ ว่าถึงเวลาที่พวกเราต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง  ต้องอาศัยความคิดเห็นจากหลายฝ่ายทั้งคนรุ่นใหญ่ และคนรุ่นใหม่ เพื่อ  ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 

วราวุธ โชว์ผลงาน Thailand Pavilion ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 

 

ภายใน THAILAND PAVILION ได้รับการออกแบบในรูปแบบ “ไทยโมเดิร์น” นำเสนอเอกลักษณ์และผลการดำเนินงานของไทย ในการแก้ปัญหาโลกร้อน  ภายใต้ความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศ ที่จะร่วมกันปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและแข็งขัน ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ และจัดกิจกรรมคู่ขนาน  นำเสนอข้อมูล การดำเนินงาน และผลงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ให้ผู้เข้าร่วมการประชุม COP 27 ได้รับทราบ รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างนักวิชาการ ผู้แทนของรัฐบาล องค์กรเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ พร้อมนำของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าเต่ามะเฟือง และ พะยูน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบแก่ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศอีกด้วย

 

วราวุธ โชว์ผลงาน Thailand Pavilion ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 

นายวราวุธ ยังได้เยี่ยมชม SAUDI ARABIA PAVILION และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย มีการนำเสนอแนวคิด SGI (Saudi Green Initiative) มี 4 หลักแนวคิด

  1. การสร้างเศรษฐกิจคาร์บอน
  2. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดพื้นที่เสื่อมโทรม
  3. อนุรักษ์สัตว์ป่า และรักษาระบบนิเวศ
  4. การพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

รวมถึง 3 เป้าหมายหลัก

  1. ลดคาร์บอน 278 ล้านตันต่อปี  ให้ได้ภายในปี 2030
  2. ปลูกต้นไม้ 1 พันล้านต้น
  3. ปกป้องทรัพยากรทางบก และทางทะเล 

 

นอกจากนี้ภายในงาน ได้มีการจัดแสดงบูทนิทรรศการของนานาประเทศ แสดงถึงความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 

วราวุธ โชว์ผลงาน Thailand Pavilion ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 

วราวุธ โชว์ผลงาน Thailand Pavilion ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 

 

จากนั้นในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นายวราวุธ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงฯ และ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือทวิภาคีไทย - เนเธอร์แลนด์ ในช่วงการประชุม COP 27 กับผู้แทนพิเศษฝ่ายกิจการน้ำระหว่างประเทศ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ใน Thailand Pavilion เพื่อหารือแผนการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด