svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กกท.งานเข้า กสทช. ทวงคืนเงินค่าซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก

01 ธันวาคม 2565

กสทช. ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง กกท.ทวงเงินคืนค่าสนับสนุนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 จำนวน 600 ล้านบาท หลังกล่องไอพีทีวี "จอดำ" ชั่วคราว

วันนี้ 1 ธันวาคม2565  จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ออกจดหมายด่วนให้การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. คืนเงิน 600 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022  (รอบสุดท้าย) หลังจากมีปัญหาโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก IPTV  “จอดำ” 

 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน เลขาธิการ กสทช. ได้ทำหนังสือเรื่อง แจ้งให้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022  (รอบสุดท้าย) โดยให้เหตุผลว่าเมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  อนุกรรมการใบอนุญาต มีมติให้สำนักงาน กสทช. ส่งหนังสือย้ำไปที่ กกท. เพื่อให้แก้ปัญหาโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก IPTV  “จอดำ” หากไม่ทำตามกฎระเบียบเรียกเงินค่าสนับสนุนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 กลับคืนมาพร้อมดอกเบี้ย

ย้อนปมร้อนทวงคืนค่าลิขสิทธิ์ 600 ล้านบาท

ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ครั้งนี้ กกท. ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 600 ล้านบาท จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส.ภายใต้สังกัด กสทช.

กสทช. ส่งหนังสือถึงผู้ให้บริการ IPTV ประกอบด้วย

  • บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์  เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ SBN 
  • บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด ผู้ให้บริการกล่อง 3BB GIGA TV 
  • และ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
  • สามารถรับชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022  ตามกฎ Must Carry ตามข้อ 6

 

ศาลฯออกคำสั่งระงับชั่วคราว

ถัดจากนั้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ยื่นฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญามีคำสั่งระงับชั่วคราวถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 สำหรับนสมาชิกระบบโทรทัศน์ IPTV และ ระบบ OTT  (Over-The-Top เป็นบริการหนึ่งที่สามารถรับชมภาพยนตร์, โทรทัศน์ รวมถึงวงการสื่อดิจิทัล ที่มีการส่งเนื้อหาผ่านทางอินเทอร์เน็ต) “จอดำ”

 

“AIS” ยื่นคำร้องขอยกเลิกคำสั่งศาลฯ

ถัดจากนั้น บริษัท ซุปเปอร์บรอดแบรนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ SBN ผู้ให้บริการ AIS PLAY BOX ได้ยื่นคำร้องต่อศาลทรัพย์สินฯขอให้ยกเลิกคำสั่งที่ห้ามแพร่ภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย(FIFA WorldCup Final 2022) ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์ บนระบบไอพีทีวี (IPTVTransmission) โดยยืนยันว่า ได้ดำเนินการทุกอย่างภายใต้กฎหมายทุกประการ ดังนั้น การที่บริษัทฯ เข้ามายื่นคำร้องต่อศาลทรัพย์สินฯ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตาม กสทช. ที่กำกับดูแลอย่างถูกต้องตามคำสั่งที่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน

 

SBN

 

เปิดเอกสาร กสทช. ทวง กกท. ขอคืนค่าสนับสนุน 600 ล้านบาท

ในเอกสาร กสทช.ทวงเงินค่าสนับสนุนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • บันทึกข้อตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปและคนด้อยโอกาสสามารถรับชมและเข้าถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 (รอบสุดท้าย) และผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) ได้โดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปและคนด้อยโอกาสสามารถรับชมและเข้าถึงรายการดังกล่าว
  • ปัจจุบัน กกท. ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ดังนั้น จึงขอให้ กกท. ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯตามข้อ 2.2 ข้อ 2.4 – 2.5 ข้อ 2.8 และข้อ 2.10 ซึ่งกำหนดให้ กกท. ต้องบริหารจัดการสิทธิให้ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) ได้ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป รวมทั้งต้องดำเนินการให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทุกราย ดำเนินการออกอากาศรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอสโลกปี 2022 (รอบสุดท้าย) (FIFA World Cup Final 2022) ให้สมาชิกสามารถได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ผังรายการหรือเนื้อหารายการตาม ข้อ 6 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป โดยทันทีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้กรณี กกท. ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 2 สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิตามข้อ 8 ของบันทึกข้อตกลงฯ
  • โดย กกท. มีหน้าที่ชำระเงินสนับสนุนที่ได้รับไว้ทั้งหมดคืนแก่สำนักงาน กสทช. ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (หากมี) ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงของ กกท. ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

 

 

ุุุุถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022

 

 

ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022

 

กกท.ยังไม่ได้รับหนังสือทวงคืนเงิน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า กกท.ยังไม่ได้รับหนังสือจาก กสทช. เรื่องแจ้งให้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์  ที่ผ่านมา กกท.ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ SBN บริษัทฯในเครือ AIS ได้ยื่นฟ้องต่อศาลหากศาลพิจารณาออกมาอย่างไรทาง กกท.ปฏิบัติตามคำสั่งศาล

 

“ส่วนเรื่องที่ กกท.MOU กับกลุ่มทรู นั้น เพราะ ทรู ได้สนับสนุนเงินจำนวน 300 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ซึ่งสนับสนุนมากที่สุด ก่อนหน้า กกท.แจ้งทุกภาคส่วนเปิดเสรีให้เอกชนเข้ามาสนับสนุนซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก 2022 แต่สุดท้ายมีเพียง ทรู รายเดียวเท่านั้นที่สนับสนุนมากที่สุด”

 

บทสรุป..กล่องไอพีทีวี จะหาย “จอดำ” ได้รับชมทันในวันที่ 18 ธันวาคม หรือไม่ต้องรอคำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ที่ AIS ทำการโต้แย้ง.