svasdssvasds

"เจเอเอส แอสเซ็ท" รุกตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงสุขภาพรับสังคมสูงวัย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 ก.ค. 2565 เวลา 7:58 น.

"เจเอเอส แอสเซ็ท" รุกตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงสุขภาพรับสังคมสูงวัย และแนวโน้มการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ให้ความสำคัญด้านการดูแลทั้งส่วนร่างกาย จิตใจ สังคม

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เจเอเอส แอสเซ็ท ได้ดำเนินโครงการซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส คู้บอน ซึ่งเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 

และเทรนด์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ให้ความสำคัญด้านการดูแลทั้งส่วนร่างกาย จิตใจ สังคม จนถึงการปรับความคิด ความเชื่ออันนำไปสู่การมีความสุขกับตัวเองได้ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 

 

นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและฟื้นฟูร่างกายแก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และจำนวนผู้ดูแลผู้สูงวัยที่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมกิจการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 

โครงการดังกล่าวประกอบไปด้วย 3 อาคาร บนพื้นที่ 7 ไร่ โดยออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียว บึงน้ำ อยู่ในโครงการกว่า 50% ของพื้นที่ อาคารแรกเป็นที่พักอาศัยจำนวน 49 ห้อง เน้นผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมีผู้ดูแล (Care Giver) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในโครงการมีพยาบาล และแพทย์ประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

อาคารที่สองเป็นอาคารที่รองรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจำนวน 78 เตียง โดยความร่วมมือกับบริษัทวิมุต เวลเนส จำกัด เน้นการดูแลผู้สูงอายุแบบ Daycare,มีห้องพักฟื้นฟูหลังผ่าตัด

 

"เจเอเอส แอสเซ็ท" รุกตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงสุขภาพรับสังคมสูงวัย

 

หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูหลังการเจ็บป่วยด้วยโรคสมอง หัวใจ และอื่นๆที่ต้องการการดูแลใกล้ชิดด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งมีห้องพักดูแลระยะยาวแบบ Nursing Home ด้วย
 

อาคารสุดท้ายตั้งอยู่ระหว่างสองอาคาร ประกอบไปด้วยแพทย์ทางเลือกและแพทย์เฉพาะทาง เช่น J VASU Pain Management Clinic ทั้งด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ให้บริการรักษาความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท กระดูกและข้อที่เน้นวิธีการรักษาแบบหลีกเลี่ยงการผ่าตัด

 

หรือการผ่าตัดเวลาเฉพาะที่เหมาะสม ซึ่งมีห้องผ่าตัดขนาดเล็กอยู่ภายในอาคาร นอกจากนี้ยังมีคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย รวมไปถึงศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center)

แท็กที่เกี่ยวข้อง