เสียงตอบรับดีเยี่ยม e-QLands กรมที่ดิน มียอดใช้บริการทะลุ 450,000 รายการ

30 พ.ค. 2565 | 01:15 น.

เสียงตอบรับดีเยี่ยม e-QLands มียอดใช้บริการทะลุ 450,000 รายการ หลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Kick Off ไปเมื่อต้นปี 2564

 

แอปพลิเคชันจองคิวของกรมที่ดิน “e-QLands” ได้รับการเสียงตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานเปิดตัว (Kick Off) ไปเมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา กรมที่ดินได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “e-QLands” ขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนด้วยการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง

เสียงตอบรับดีเยี่ยม e-QLands  กรมที่ดิน มียอดใช้บริการทะลุ 450,000 รายการ

 

 

 

 

ทั้งการจองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจองคิวรังวัดที่ดิน ที่สามารถจองคิวสำนักงานที่ดินล่วงหน้าได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยผู้ใช้บริการสามารถอัพโหลดเอกสารต่าง ๆ

 

ลงในแอปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้า นัดหมายเวลาที่ตนเองสะดวก ทำให้การทำธุรกรรมต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว และใช้เวลาในสำนักงานที่ดินน้อยลงด้วย

 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน “e-QLands” เข้าใช้บริการที่สำนักงานที่ดินครบแล้วทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ และข้อมูลเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่าแอปพลิเคชัน “e-QLands”

 

เสียงตอบรับดีเยี่ยม e-QLands  กรมที่ดิน มียอดใช้บริการทะลุ 450,000 รายการ

 

 

มียอดดาวน์โหลดสูงถึง 179,143 ครั้ง มีจำนวนคิวขอรังวัดที่ดินผ่านแอปแล้ว 25,491 เรื่อง และจำนวนคิวจดทะเบียน 427,715 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 453,206 เรื่อง โดยกรมที่ดินได้พัฒนาแอปเพื่อรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และพัฒนา

เสียงตอบรับดีเยี่ยม e-QLands  กรมที่ดิน มียอดใช้บริการทะลุ 450,000 รายการ

การให้บริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็น “รัฐบาลดิจิทัล”สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการจองคิวรังวัดที่ดินหรือจองคิวจดทะเบียนที่ดินลาวงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน “e-QLands” สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ : https://eqlands.dol.go.th (ดาวน์โหลดฟรี)

 

ได้ทั้งโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)