svasdssvasds

ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ได้รับ รางวัล สิงห์เข็มทอง “นักบริหารดีเด่น”ปี2564

30 ส.ค. 2564 เวลา 6:44 น.

"ทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ" ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้รับประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่น” รางวัลสิงห์เข็มทองประจำปี 2564

 

การช่วยเหลือลูกบ้านการเคหะแห่งชาติให้ผ่อนคลายภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนการจัดหาที่อยู่อาศัยรองรับสำหรับผู้มีรายได้น้อย-ผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาล 

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่น” รางวัลสิงห์เข็มทอง ประจำปี 2564 ตามโครงการส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย “ร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืน” ครั้งที่ 17 จากชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมี พลตรี หม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ

 

            ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลดังกล่าว เป็นบุคคลมีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บริหาร ดูแล จัดการงานที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างผู้นำนักบริหารที่ดี ประพฤติปฏิบัติตามแนวหลักธรรมาภิบาล ยึดแนวปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเป็นแบบอย่างที่ดี

            นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ประสบการณ์การทำงานเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งเคยได้รับรางวัล ประกาศเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลแห่งชาติ” พ.ศ.2564 สาขาผู้บริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี และประกาศเกียรติคุณให้เป็น “ทูตอารยสถาปัตย์กิตติมศักดิ์” (Friendly Design Ambassadors) อีกด้วย

ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ได้รับ รางวัล สิงห์เข็มทอง “นักบริหารดีเด่น”ปี2564

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด