“บอกดิน2” กรมที่ดิน ยื่นขอออกโฉนด 4.4แสนราย ลุ้นได้จริงกี่ราย

20 ส.ค. 2564 เวลา 1:47 น. 8.1k

"กรมที่ดิน" ลุยออกโฉนดที่ดิน ตามโครงการ"บอกดิน 2" ปี2564 ประชาชนลุ้นระทึก 25สิงหาคม ชี้ ยื่นแปลงที่ดินทำกิน-อยู่อาศัย ที่ยังไม่เคย มีหลักฐานครองครอง หลักฐานรับรองการทำประโยชน์ ของรัฐ มาขอออกเอกสารสิทธิ์ 4.4แสนแปลง ชี้ชัด ได้ กับไม่ได้ โฉนด เกือบ50 :50 ดีเดย์25สิงหาคม รู้

ภายหลังจากโครงการบอกดิน ระยะที่2 ปีพ.ศ. 2564 ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีที่ดินทำกิน อยู่อาศัย แต่ไม่มี หลักฐานการครอบครองที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใดๆ มาก่อนให้รีบแจ้งข้อมูลที่ตั้งที่ดิน  เพื่อขอออกโฉนดที่ดิน นับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

"บอกดิน" ปี พ.ศ. 2564 (ระยะที่ 2) แจ้งผ่าน L ineOffcial Account  -Application

ทั้งนี้ โครงการบอกดิน2  ครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับแจ้งต่างโครงการบอกดิน เดิมปี2563 โดย รูปแบบใหม่ได้ใช้วิธีสื่อสารกับผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง L ineOffcial Account เป็นการรับแจ้งข้อมูล ผ่าน Application ที่เป็นระบบอัต โนมัติ และนำข้อมูลไปบริหารจัดการด้วยโปรแกรม Database โปรแกรมภูมิสารสนเทศ ได้ออกแบบ "บัตรบอกดิน"

เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ "บอกดิน" (ระยะที่ 2) ซึ่งเปิดรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งวิธีดังกล่าวทำให้ประชาชนแจ้งช่องทางดังกล่าวเข้ามาจำนวนมาก เพราะสะดวกรวดเร็ว ตกหล่นยาก

 

 

ใครบ้าง จะได้โฉนดที่ดินได้ ตามโครงการบอกดิน พ.ศ. 2564 ระยะที่2

การยื่นแจ้งขอออกโฉนดที่ดิน ผ่านช่องทาง บอกดิน 2 ของกรมที่ดิน ในช่วงระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 พบว่า มีผู้แจ้งข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน 447,306 ราย ได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินตามที่ผู้ใช้บริการ "บอกดิน" แจ้ง

ตำแหน่งไว้ปรากฏว่า อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 249 ,985 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 197,321 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด

ย้ำตรวจสอบอีกครั้ง...บางรายอาจไม่ได้โฉนดที่ดิน ตามโครงการบอกดิน 2

การประมวลผลข้อมูลที่ดิน บริเวณที่ตั้งแปลงที่ดินทำกินของประชาชนที่ ยื่นแจ้งขอออกโฉนดที่ดินโดยผู้ใช้บริการ "บอกดิน" (ระยะที่ 2)  ที่พบว่า อยู่ในเขตที่ดินรัฐ เกือบ2แสนรายซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเขตป่าไม้เขตป่าสงวน ฯลฯ แต่จะเป็นใครบ้าง ที่ได้และไม่ได้โฉนดที่ดิน

เพื่อความแน่ใจ  เจ้าของที่ดิน สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไว้ผ่านทาง ApplicationSmarLands (https://bokdin2.dol.go.th) โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรหัสผ่านในการรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง