ดูชัดๆ ร่างข้อกำหนด “EIA”สร้างอาคารห้ามบังลม

20 มิ.ย. 2564 เวลา 1:08 น.1.2k

เปิดร่างข้อกำหนดEIA ใหม่ สผ. คุมเข้มอาคารสูง-ใหญ่สร้างบังลมชุมชน ทั่วประเทศ

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) จัดทำร่างข้อกำหนดแนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

 แนวทางการจัดทำ EIA จากการบังลม มีเงื่อนไข วิธีศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร ดังนี้

  • อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 8 ชั้นหรือ 23 เมตร มีความยาวต่อเนื่อง 60 เมตรขึ้นไปให้เสนอผลจำลอง โดยใช้แบบคอมพิวเตอร์แบบ CFD(computational fluid dynamic)
  • อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 20 ชั้นหรือ 60 เมตรขึ้นไป ที่นอกจากเสนอแบบจำลอง CFDแล้วจะต้องทำการทดสอบแบบจำลองของอาคารด้วยการทดสอบในอุโมงค์ลมด้วยหากพบว่าบริเวณใดในแบบจำลองCFDมีความเร็วลมเกิน15เมตรต่อวินาทีเป็นต้น
  • ผลการวิเคราะห์ความเร็วลม ความเร็วลมน้อยกว่า 1.5 เมตรต่อวินาที น้อยกว่า 50% ให้ความรู้สึกอึดอัด ขณะตั้งแต่ 1.5-4.0 เมตรต่อวินาทีความถี่น้อยกว่า 5% ให้ความรู้สึกสบาย แต่มากกว่า 15.0 เมตรต่อวินาที
  • ความถี่น้อยกว่า 0.022% ไม่ปลอดภัยในการทำกิจกรรม เป็นต้น แนวทางป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แก้ไขพื้นที่โครงการด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับกิจกรรมของมนุษย์และกิจกรรม เป็นต้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง