"การท่าเรือ" ปรับแผนพัฒนาชุมชนคลองเตย รับกฎหมายอาคาร

16 มิ.ย. 2564 เวลา 10:15 น.417

 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ปรับแผนพัฒนา พลิกโฉม ชุมชนคลองเตย สอดรับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ขึ้นตึกสูงคอนโดมิเนียม มิกซ์ยูส จ้างออกแบบก่อสร้าง สถาปัตยกรรม จัดทำTOR ประมูลโครงการ ปี2565

 

   เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) ว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)    ได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน AAhoa เป็นผู้ออกแบบด้านการออกแบบ งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร (Detail Design) โครงการระยะที่ 1 โดยผู้ออกแบบอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าผู้ออกแบบจะนำเสนอ Detail Design ฉบับสมบูรณ์ให้ กทท. ได้พิจารณาภายในเดือนตุลาคมนี้

 

  "การท่าเรือ" ปรับแผนพัฒนาชุมชนคลองเตย รับกฎหมายอาคาร

จากนั้น กทท. จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนการประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้าง จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคา การขอจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 โดยใช้เวลาประมาณ 1 ปี คาดว่าจะเปิดประมูลก่อสร้างได้ภายในปี 2565 ซึ่งโครงการมีมูลค่าการก่อสร้างประเมินราคาเบื้องต้นของระยะ   ที่ 1 ประมาณ 2,351 ล้านบาท สำหรับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อยู่ระหว่างจัดหาผู้ดำเนินการ         

  "การท่าเรือ" ปรับแผนพัฒนาชุมชนคลองเตย รับกฎหมายอาคาร                                

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย ต้องปรับรูปแบบอาคารให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยมีรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัยจำนวน 12 อาคาร อาคารละ 25 ชั้น มีห้องพักอาศัย 504 ยูนิตต่ออาคาร พร้อมอาคารที่จอดรถสำหรับผู้พักอาศัยจำนวน 4 อาคาร อาคารสำนักงาน 10 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พร้อมอาคารที่จอดรถสำนักงาน 1 อาคาร อาคารตลาด 3 ชั้น 1 อาคาร พร้อมที่จอดรถใต้อาคาร มีพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 58 ไร่ สำหรับการปรับรูปแบบโครงการ เพื่อรองรับการอยู่อาศัยของชาวชุมชนรอบท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.)

  "การท่าเรือ" ปรับแผนพัฒนาชุมชนคลองเตย รับกฎหมายอาคาร

โดยมีจำนวนห้องพักอาศัยประมาณ 6,048 ยูนิตพร้อมอาคารส่วนกลาง อาคารสำนักงาน หน่วยงานราชการ สถานบริการสาธารณสุข องค์กร มูลนิธิ อาคาร-ที่จอดรถ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ตลาด และพื้นที่สีเขียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวชุมชนในโครงการ      

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างระยะที่ 1 ได้ในปี 2566 และเสร็จในปี 2568 และคาดว่าจะแล้วเสร็จครบทั้ง 4 ระยะ ในปี 2578 โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 9,856 ล้านบาท      อนึ่ง กทท.คาดหวังให้โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) เป็นทางเลือกเพื่อการอยู่อาศัยของชาวชุมชนโดยรอบ ทกท. ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นชุมชนที่ทันสมัย มีความ-พร้อมในการดำรงชีวิตในชุมชนเมือง                        
                              
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง