แอปฯ SMARTLANDS "โครงการบอกดิน2" ใครมีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ รีบโหลดเลย

10 มิ.ย. 2564 เวลา 20:00 น.3.2k

รีบดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SMARTLANDS เพื่อร่วมโครงการ "บอกดิน2" ของกรมที่ดิน สำหรับผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

จากกรณีที่ รัฐบาลเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ผู้มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ เข้าร่วมโครงการ “บอกดิน2” ที่กำลังจะสิ้นมิ.ย.นี้ 

ซึ่ง“โครงการบอกดิน” เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้อง สามารถแจ้งข้อมูลผ่านทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ให้ภาครัฐเข้าไปดำเนินการที่เกี่ยวกับเอกสารสิทธิให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

โดยหนึ่งในช่องทางสำหรับการแจ้งข้อมูลที่ดินตามโครงการบอกดิน2 ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองโดยใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตและแจ้งข้อมูลผ่าน ทาง Mobile Application “SMARTLANDS” ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบแอนดรอย์ และ iOS แล้วคลิกเข้าไปที่เมนู “บอกดิน” แล้วจากนั้นก็ทำตามขั้นตอน

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลจากกรมที่ดิน ระบุว่า แอปพลิเคชั่น SMARTLANDS นอกจากจะใช้เข้าร่วมโครงการ "บอกดิน" ได้แล้ว ยังมีความสามารถในการเข้าถึงการบริการของอื่นๆของกรมที่ดินได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา 

แอปฯ SMARTLANDS "โครงการบอกดิน2" ใครมีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ รีบโหลดเลย

เพื่อใช้เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมที่ดินไว้ที่จุดเดียว (Department of Lands Portal : DOL Portal) โดยการรวบรวมบริการด้านที่ดินต่าง ๆ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญสามารถสร้างความปลอดภัยและตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามแนวทาง “New Normal” ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นสมาร์ทแลนด์ ได้พัฒนาการให้บริการวมทั้งสิ้น 17 ด้าน ได้แก่

บริการที่ 1 สารานุกรมที่ดิน

: เป็นสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้นในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย ตอนละไม่เกิน 3-5 นาที เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของกรมที่ดิน ทั้งในเว็บไซต์ Facebook หรือ Youtube เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน อาทิ การมอบอำนาจ การขายฝากที่ดิน ทรัพย์อิงสิทธิ์ เป็นต้น

บริการที่ 2 นัดหมายจดทะเบียนล่วงหน้า

: ประชาชนสามารถทำการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินและการรังวัดที่ดินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตล่วงหน้ากับสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ

บริการที่ 3 การค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps)

: เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่งและภาพแปลงที่ดิน โดยการระบุเลขที่โฉนด ปัจจุบันกรมที่ดินได้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ทำการปรับปรุง LandsMaps โดยการเพิ่มเติมข้อมูลผังเมืองแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) และทัศนียภาพโดยรอบแปลงที่ดิน (Street View) นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าวและตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ใช้งานรวมทั้งสิ้น 20.43 ล้านราย

แอปฯ SMARTLANDS "โครงการบอกดิน2" ใครมีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ รีบโหลดเลย

บริการที่ 4 ตรวจสอบราคาประเมิน

: กรมที่ดินร่วมมือกับกรมธนารักษ์ เปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ผ่าน SMARTLANDS ได้ทันที ทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถทราบมูลค่าของทรัพย์สินของตน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

บริการที่ 5 ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน

: กรมที่ดินพัฒนาเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน พื้นที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์สำหรับติดต่อสอบถาม โดยเชื่อมโยงพิกัดของสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศลงบน Google Maps ทำให้สามารถนำทางด้วย GPS ได้ทันที

บริการที่ 6 คำนวณภาษีอากร

: กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการคำนวณภาษีอากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการคำนวณค่าธรรมเนียมภาษีอากร สำหรับการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน โดยสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากรเบื้องต้น ในการทำนิติกรรมประเภท ขาย ขายฝาก ให้ โอนมรดก จำนอง และ เช่า

แอปฯ SMARTLANDS "โครงการบอกดิน2" ใครมีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ รีบโหลดเลย

บริการที่ 7 ขั้นตอนการทำธุรกรรม

: กรมที่ดินได้รวบรวมขั้นตอนในการทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินตาม “คู่มือประชาชน” ที่จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบค้นได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นบนโทรศัพท์มือถือผ่าน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 8 นิติบุคคลจัดสรรที่ดิน อาคารชุด

: กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดินและค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด โดยสามารถสืบค้นได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นบนโทรศัพท์มือถือ

บริการที่ 9 ค้นหาประกาศที่ดิน

: กรมที่ดินได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเรียกว่า e-LandsAnnoucement เพิ่มเติมจากเดิมที่ประกาศในรูปแบบกระดาษ ณ สำนักงานที่ดิน อาทิ จดทะเบียนอาคารชุด จัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย ม.61 ใบแทน มรดก เป็นต้น ช่วยให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบประกาศของสำนักงานที่ดินในต่างจังหวัดด้วยตนเอง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับสามารถรักษาสิทธิในที่ดินของตน

บริการที่ 10 เว็บไซต์กรมที่ดิน

: กรมที่ดินอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกรมที่ดินได้จากเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของกรมที่ดิน ที่ได้เชื่อมโยงเข้ากับแอปพลิเคชัน SMARTLANDS เรียบร้อยแล้วได้ทันที

บริการที่ 11 ร้องเรียน ร้องทุกข์

: ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ด้วยตนเองกับศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินผ่านระบบอัตโนมัติ (e-Contacts DC) ได้ทันที บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปแจ้งเรื่องด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจ

บริการที่ 12 LINE @teedin

: ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความนิยมการใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ของคนไทย กรมที่ดินจึงได้พัฒนา LINE Official Account โดยใช้ชื่อไอดีว่า “@teedin” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการเกี่ยวกับที่ดินเบื้องต้น อาทิ การนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้าผ่านระบบ LINE ของสำนักงานที่ดิน ทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ การค้นหาประกาศกรมที่ดิน การร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นต้น โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน เพื่อลดความแออัดในสำนักงาน เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด – 19 และลดค่าใช้ง่ายให้กับประชาชน

แอปฯ SMARTLANDS "โครงการบอกดิน2" ใครมีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ รีบโหลดเลย

บริการที่ 13 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

: เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ กรมที่ดินได้เชื่อมระบบข้อมูลการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกรมที่ดินไว้บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS โดยประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 14 ระบบ ถาม – ตอบ

: กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมระบบถาม-ตอบ หรือ FAQs : Frequently Asked Questions เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชน (Two-Way Communication) ในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินและให้คำตอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บริการที่ 15 ค่าใช้จ่ายการรังวัด

: กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบค่าใช้จ่ายการรังวัด (Survey Price) ตามท้องที่ตั้งของที่ดินได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ช่วยให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นขอรังวัดและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

บริการที่ 16 โครงการ “บอกดิน”

: กรมที่ดินได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลผ่านฟังก์ชัน “บอกดิน” บนแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564

บริการที่ 17 ระบบประเมินความพึงพอใจงานบริการ

: กรมที่ดินเปิดรับข้อมูลการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ ณ สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” เพื่อนำข้อมูลและความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการให้บริการของกรมที่ดินได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

>>ดาวน์โหลด SMARTLANDS ที่นี่<<  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง