สรุป 4ช่องทางวิธียื่น “บอกดิน2” แจ้งกรมที่ดิน เปลี่ยน "ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ" เป็นโฉนด

08 มิ.ย. 2564 เวลา 20:00 น.13.3k

เปิด 4 ช่องทาง วิธียื่นเรื่องต่อกรมที่ดิน สำหรับประชาชนผู้มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ ในโครงการ “บอกดิน2” ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดสิ้นเดือนมิ.ย.นี้ 

จากกรณีที่ปีงบประมาณ 2564 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ดำเนิน “โครงการบอกดิน” มาเป็นปีที่2 ในชื่อ “โครงการบอกดิน2” ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่ 1 มี.ค. 2564 และกำลังจะสิ้นสุด 30 มิ.ย. 2564

รัฐบาลจึงเดินหน้าเชิญชวนประชาชนผู้มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิแจ้งข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือดำเนินการภายใต้โครงการบอกดิน 2 ให้มีเอกสารสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สรุป 4ช่องทางวิธียื่น “บอกดิน2” แจ้งกรมที่ดิน เปลี่ยน "ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ" เป็นโฉนด

"ฐานเศรษฐกิจ" ตรวจสอบข้อมูลจาก กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พบว่า “โครงการบอกดิน” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่มีที่ดิน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้อง สามารถแจ้งข้อมูลผ่านทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ให้ภาครัฐเข้าไปดำเนินการที่เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ หรือ โฉนด ให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

ข้อมูลจากกรมที่ดินระบุว่า สำหรับการแจ้งข้อมูลที่ดินตามโครงการบอกดิน2 ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตัวเองง่ายๆ โดยใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตและแจ้งข้อมูลผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ 

1. ทางเว็บไซต์ : https://bokdin2.dol.go.th  

เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะพบข้อความว่า โครงการ "บอกดิน" ในปี พ.ศ. 2564 คือ การรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการในรูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการนำข้อมูลที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ไปใช้สำหรับการจัดทำแผนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในที่ดินได้อย่าง ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นเมื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการแจ้งข้อมูลแล้ว ให้ยืนรอประมาณ 1 นาที จะมีช่องให้กรอกข้อมูล ดังนี้ 

 • ชื่อ - สกุล เจ้าของที่ดิน *
 • เลขบัตรประชาชน *
 • ที่อยู่ *
 • ตำบล *
 • อำเภอ *
 • จังหวัด *
 • โทรศัพท์
 • Line ID
 • หลักฐานในที่ดิน *

พร้อมกับมีคำเตือนว่า การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ มีความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

สรุป 4ช่องทางวิธียื่น “บอกดิน2” แจ้งกรมที่ดิน เปลี่ยน "ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ" เป็นโฉนด

2 ทาง LINE Official Account แอดไลน์ไอดี : @teedin คลิกที่เมนู “บอกดิน” 

ซึ่งช่องทางของ Line นอกจากโครงการบอกดินแล้ว ก็เพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถาม ตรวจสอบ ติดตามการทำงาน ให้คำอธิบายงานที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อคลายความกังวลใจ ในเรื่องที่ดิน เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อประชาชน สามารถสอบถามได้ 18 เรื่อง ดังนี้ 

 1. หลักฐานการยื่นคำขอต่างๆ
 2. คำแนะนำเบื้องต้นในการไปทำนิติกรรมที่ สนง.ที่ดิน
 3. ค่าใช้จ่ายในการบริการรังวัด
 4. การค้นหาราคาประเมินที่ดิน
 5. ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
 6. ระบบคำนวณภาษีอากร
 7. การมอบอำนาจในการทำนิติกรรม
 8. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
 9. ประเภทการจดทะเบียน
 10. ขั้นตอนการจดทะเบียน
 11. กฎหมายน่ารู้
 12. หลักฐานการขอจดทะเบียน
 13. การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองที่ดินสาธารณะประโยชน์
 14. การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
 15. การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 16. คู่มือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 17. สอบถาม
 18. /แนะนำ/ติชม 

3.ทางMobile Application “SMARTLANDS”

สรุป 4ช่องทางวิธียื่น “บอกดิน2” แจ้งกรมที่ดิน เปลี่ยน "ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ" เป็นโฉนด

4 สแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่ง ทั่วประเทศ

กรมที่ดินให้คำแนะนำว่า เมื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการแจ้งข้อมูลแล้ว ให้ยืนรอประมาณ 1 นาที จากนั้นดำเนินการดังนี้

 • เข้าระบบ “บอกดิน” ผ่าน 4 ช่องทางข้างต้น เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งข้างต้นที่สะดวก
 • กดแจ้งตำแหน่งที่ดิน
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบหลักฐานในที่ดิน (ถ้ามี)
 • แล้วกดส่งข้อมูล

สรุป 4ช่องทางวิธียื่น “บอกดิน2” แจ้งกรมที่ดิน เปลี่ยน "ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ" เป็นโฉนด

หลังจากนั้น กรมที่ดินจะดำเนินการ ดังนี้

 • ตรวจสอบในรายละเอียด รวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานต่าง ๆ
 • แจ้งกลับให้ผู้ครอบครองทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร มีข้อจำกัดในเงื่อนไขกฎหมายหรือปัญหาเขตพื้นที่อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง