กรมธนารักษ์ เปิดจองทำเลทอง"คอนโดข้าราชการเฟส 2"

30 มี.ค. 2564 เวลา 8:05 น. 5.5k

กรมธนารักษ์ เปิดให้จองสิทธิคอนโดข้าราชการเฟส2 ทำเลทอง ย่านถนนสุขุมวิท และใน11 จังหวัด ตั้งแต่ 1-30 เมษายน 64 ราคาห้องตั้งแต่ 999,999-1,499,999 บาท

 

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในปี 2564 กรมธนารักษ์เตรียมเปิดให้จองสิทธิเข้าร่วมโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ อีกจำนวน 12 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 1 แปลง ย่านถนนสุขุมวิท ลักษณะเป็นอาคารพักอาศัยรวม สูง 28 ชั้น จำนวน 650 ห้อง ขนาดพื้นที่ห้องพัก ประมาณ 34 ตารางเมตรต่อห้อง กำหนดราคา 3 ระดับราคาตามความสูงของอาคาร ดังนี้

          ชั้น 4-6 (3 ชั้น) รวม 78 ห้อง ราคา 999,999 บาท/ห้อง

          ชั้น 7-15 (9 ชั้น) รวม 234 ห้อง ราคา 1,250,000 บาท/ห้อง

          ชั้น 16-28 (13 ชั้น) 338 ห้อง ราคา 1,499,999 บาท/ห้อง

 

กรมธนารักษ์ เปิดจองทำเลทอง"คอนโดข้าราชการเฟส 2"          

 

ส่วนอีกจำนวน 11 แปลง ในต่างจังหวัด ประกอบด้วยพื้นที่เชียงราย นครนายก อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี นครราชสีมา และจันทบุรี โดยเป็นอาคารพักอาศัยรวม สูง 7 ชั้น จำนวน 76 ห้อง ขนาดพื้นที่ห้องพัก ประมาณ 40 ตารางเมตรต่อห้อง ราคาห้องละ 999,999 บาท

 

  กรมธนารักษ์ เปิดจองทำเลทอง"คอนโดข้าราชการเฟส 2"         

นายยุทธนา กล่าวต่อว่า ข้าราชการสามารถจองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้ รวมทั้งสามารถจองข้ามเขตสถานที่ทำงานหรือภูมิลำเนาได้ ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือก จะพิจารณาผู้ที่มีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการฯ ก่อน โดยผู้จองสามารถเลือกจองได้เพียง 1 ห้องเท่านั้น และต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยจะต้องเตรียมเอกสารในการจองสิทธิให้พร้อม อาทิ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน และเอกสารยินยอมให้ต้นสังกัดหักเงินเดือน

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในโครงการฯ นี้ เช่น ได้รับกรรมสิทธิ์ห้องพักอาศัย ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุที่เป็นที่ตั้งโครงการฯ เป็นระยะเวลา 30 ปี กรมธนารักษ์ผ่อนปรับอัตราค่าเช่า 25% จากอัตราปกติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า สามารถนำสิทธิการเข้าร่วมโครงการไปเบิกตามสิทธิที่จะเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำสิทธิการเช่าไปผูกพันในการกู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตามระเบียบ

นายยุทธนา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ เฟส 2 กรมธนารักษ์ยังเปิดจองสิทธิเพื่อทดแทนผู้จองสิทธิเดิมบางส่วนที่สละสิทธิ หรือไม่ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิภายในระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด ในโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.2612  (บางส่วน) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ประมาณ 31-1-89 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุก่อสร้างบ้านพักอาศัยแก่ข้าราชการ พนักงาน หรือบุคลากรของหน่วยงานของรัฐทุกประเภท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจ  และสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

"ทั้ง 2 โครงการดังกล่าว กรมธนารักษ์จะเปิดจองตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2564 โดยสามารถเข้าดูรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ และจองสิทธิได้ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th อธิบดีกรมธนารักษ์ระบุ

แท็กที่เกี่ยวข้อง