ครม.เคาะงบ 3.6 แสนล้าน ลุยแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 

23 มี.ค. 2564 เวลา 10:18 น. 1.7k

โฆษกรัฐบาล เผยมติครม. เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปีงบ 65 วงเงิน 366,538.8423 ล้านบาท 48,687 แผนงาน/โครงการ

วันที่ 23 มีนาคม 64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่าครม. รับทราบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 366,538.8423 ล้านบาท รวม 48,687 แผนงาน/โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  ประกอบด้วย

แผนปฏิบัติการ ฯ จำแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน รวม 9 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม  สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงพลังงาน รวมแผนส่วนภูมิภาค องค์กรส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และจังหวัด วงเงิน 366,538.8423

และครอบคลุมแผนแม่บท ฯ ทั้ง 6 ด้าน คือ 

- การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

- การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต  

- การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย   

- การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ   

- การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม

- ป้องกันการพังทลายของดินการบริหารจัดการ  

โดยแผนปฏิบัติการนี้ จะกระจายอยู่ในทุกภาค ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคตะวันออกและส่วนกลาง ด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง