ดับฝัน "เทอร์มินัล2 ตัดแปะ" เปิดข้อเสนอ "ป.ป.ช." ถึง ทอท.-คมนาคม

23 มี.ค. 2564 เวลา 9:49 น. 224

เปิดมติครม. รับทราบข้อเสนอแนะ ป.ป.ช. ปิดประตูทุจริต "เทอร์มินัล 2 ตัดแปะ" หรือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ

จากกรณีที่มีความพยายามในการเดินหน้าโครงการ "เทอร์มินัล 2 ตัดแปะ" หรือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 กรณีการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion) ท่ามกลางการคัดค้านจากหลายฝ่าย

ล่าสุด วันที่ 23 มีนาคม 64 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติรับทราบข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 กรณีการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion)  เช่น 

- การก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือยังไม่ได้เริ่มออกแบบและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจะต้องใช้งบประมาณสูงถึง 42,000 ล้านบาท  

- ขณะที่การก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกใช้งบประมาณเพียง 12,000 ล้านบาท แต่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปีเท่ากัน  

- การรองรับผู้โดยสารของส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือจำนวน 30 ล้านคนต่อปีนั้น อาจไม่สอดคล้องกับจำนวนหลุมจอดอากาศยาน 

- รวมทั้งยังเพิ่มภาระให้ผู้โดยสารโดยไม่จำเป็น เพราะจะต้องนั่งรถไฟเพื่อเดินทางระหว่างอาคารถึง 3 – 4 ต่อ 

- ส่งผลทำให้ปริมาณการสัญจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) ติดขัด เพราะอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่ตั้งอยู่รวมกันเพียงด้านเดียว

"ดังนั้น  ครม. จึงให้กระทรวงคมนาคม รับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังกล่าว เพื่อให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เร่งดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ซึ่งอยู่ในแผนงานเดิมโดยเร็ว" นายอนุชา กล่าว

ข้อเสนอของป.ป.ช. ระบว่าอีกว่า ให้สอดคล้องกับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ที่กำลังจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2565 และดำเนินโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก (West Expansion) ในคราวเดียวกัน เพื่อให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุด 75 ล้านคนต่อปี ลดความแออัดของอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน   

รวมทั้งให้ ทอท. ดำเนินการขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ เพื่อรองรับอาคารผู้โดยสารได้สูงสุด 120 ล้านคนต่อปี เป็นลำดับแรกก่อน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง