ลุ้น “สงกรานต์ 2564 “ ได้ใช้ ขยาย 6 เลน ทางหลวง “ กระทิงลาย-ระยอง”

19 มี.ค. 2564 เวลา 9:03 น. 476

ลุ้น “สงกรานต์ 2564 “ ได้ใช้  กรมทางหลวง (ทล. ) ขยาย 6 เลน “ กระทิงลาย-ระยอง”ข้ามแยกขนำไร่และแยกหนองบอน แล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน นี้  เพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งภาคตะวันออก

 

 

 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2564 ประเมินว่าทุกเส้นทางมีคนเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยวข้ามจังหวัดโดยรถยนต์ส่วนตัวค่อนข้างมาก ปริมาณจราจรหนาแน่นไม่ต่างกันในแต่ละปี ไม่ว่าจะเป็นถนนมิตรภาพ สู่ภาคอีสาน  ถนนสายเอเชีย ขึ้นสู่ภาคเหนือ  เส้นทางสายตะวันออกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี มีถนนหลายเส้นทางที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและ บางเส้นทางมีความพร้อมเปิดการจราจรภายในเดือนเมษายนนี้   อย่าง โครงการก่อสร้าง ขยายทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย -ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนำไร่ และแยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+300 ถึง กม. 25+000 รวมระยะทาง 8.7 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เชื่อมโยงการคมนาคมและขนส่งระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออก

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงโดยสำนัก ก่อสร้างทางที่2 ระบุว่า ทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย-ระยอง ระยะทางตลอดสายประมาณ 58 กิโลเมตร ขณะนี้การก่อสร้างเหลือเพียง 1 ตอน ระยะทาง 12 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 นี้  ทางหลวงสายนี้เป็นทางหลวงสายหลักของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองโดยเฉพาะด้านการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ มีจุดเริ่มต้นจากจุดตัดถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปสิ้นสุดที่บริเวณจุดตัดถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  เป็นโครงข่ายการขนส่งสินค้าระหว่างนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

 

ลุ้น “สงกรานต์ 2564 “ ได้ใช้ ขยาย 6 เลน ทางหลวง  “ กระทิงลาย-ระยอง”

 

โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีอัตราเพิ่มขึ้นของปริมาณรถยนต์ที่เข้ามาใช้เส้นทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายจากเดิม 4 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ไป-กลับ ด้านละ 3 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรแบบร่องกลาง สำหรับ ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน ตอน 1 ระยะทาง 8.7 กิโลเมตร

 

ลุ้น “สงกรานต์ 2564 “ ได้ใช้ ขยาย 6 เลน ทางหลวง  “ กระทิงลาย-ระยอง”

มีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกขนาด 3 ช่องจราจร จำนวน 2 สะพาน (ไป-กลับ) และบริเวณย่านชุมชนก่อสร้างทางขนานขนาด 2 ช่องจราจร ทั้ง 2 ด้าน งบประมาณก่อสร้าง 770,374,437 บาท ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช่เส้นทาง เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก

ลุ้น “สงกรานต์ 2564 “ ได้ใช้ ขยาย 6 เลน ทางหลวง  “ กระทิงลาย-ระยอง”

แท็กที่เกี่ยวข้อง