ขยาย4เลน “บ.นาไคร้-.คำชะอี” วิ่งฉิว เชื่อมเพื่อนบ้าน

12 มี.ค. 2564 เวลา 10:30 น. 1.7k

กรมทางหลวง ขยาย 4 ช่องจราจร ทล. 12 สาย บ.นาไคร้- อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร แล้วเสร็จ เชื่อมโยงคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างไทย-เมียนมาร์-สปป.ลาว-เวียดนาม

 

กรมทางหลวง ขยาย 4 ช่องจราจร ทล. 12 สาย บ.นาไคร้- อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร แล้วเสร็จ เชื่อมโยงคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างไทย-เมียนมาร์-สปป.ลาว-เวียดนาม

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 12 สาย บ.นาไคร้- อ.คำชะอี ตอน อ.หนองสูง - อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร รวมระยะทาง 19.7 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน

ขยาย4เลน “บ.นาไคร้-.คำชะอี” วิ่งฉิว เชื่อมเพื่อนบ้าน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สาย บ.นาไคร้-อ.คำชะอี ตอน หนองสูง - อ.คำชะอี เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม  ขนส่งตามแนวตะวันออก ตะวันตกกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่าง สหภาพเมียนมาร์ไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-ประเทศเวียดนาม (East West Corridor)        ทางหลวงสายนี้อยู่ในเขตพื้นที่ จ.มุกดาหาร ระหว่าง กม. 721+000 - กม.740+708 ระยะทางยาว 19.708 กิโลเมตร  เดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการจราจรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายเป็นทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร  กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร คันทางกว้างรวม 11 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบร่อง กว้าง 9.1 เมตร  ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ก่อสร้างสะพานลอย 1 แห่ง พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,196,376,000 บาท

 

ขยาย4เลน “บ.นาไคร้-.คำชะอี” วิ่งฉิว เชื่อมเพื่อนบ้าน

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ   สามารถเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมและย่นระยะทางจากจังหวัดมุกดาหารไปยัง จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น ได้ใกล้ขึ้นอีกกว่า 25 กิโลเมตร ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวของภาคอีสาน    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง