ครม.จ่ายชดเชยพิเศษ 118 ราย ผู้ได้รับผลกระทบก่อสร้าง "เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์"

02 มี.ค. 2564 เวลา 9:50 น. 721

ครม.ควักจ่ายเงินชดเชยพิเศษ 118 รายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง “เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” รับเงินชดเชยพิเศษ 170,000 – 770,000 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง

2 มีนาคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า สืบเนื่องจาก การก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ไปแล้ว จำนวน 7,297 ครอบครัว เป็นเงินทั้งสิ้น 3,292 ล้านบาท

แต่ในปีพ.ศ.2547 มีการร้องเรียนว่า มีการทุจริตในการดำเนินงานและเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนไม่ได้รับเงินชดเชยพิเศษจากโครงการฯ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง) โดยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รับรองรายชื่อประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จำนวน 118 ราย เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเสนอ ครม.พิจารณาในครั้งนี้

 

วันนี้ ครม. มีมติอนุมัติจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ให้แก่ประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับรองรายชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ แล้ว จำนวน 118 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34.34 ล้านบาท ซึ่งได้รับเงินชดเชยพิเศษตั้งแต่ 170,000 – 770,000 บาท เฉลี่ยรายละ 291,013 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง

อีกทั้งได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินชดเชยพิเศษให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ผ่านการรับรอง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกรรมการ  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการอื่นอีก 11 คน 

 

นางสาวรัชดา ยังกล่าวด้วยว่า ที่ประชุม ครม. ได้เน้นย้ำถึงเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตและการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เมื่อได้ผลการตรวจสอบแล้ว ให้นำเสนอ ครม. รับทราบอีกครั้ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

แท็กที่เกี่ยวข้อง