svasdssvasds

“อาคม”ยันเดินหน้ากรมรางเร่งเสนอเพิ่มกรอบอัตรากำลังคนรฟท.

27 ก.ย. 2561 เวลา 4:44 น. 522
สหภาพรฟท.บุกคมนาคมจี้ปลดล็อกมติครม.ขอเพิ่มคนรฟท.ให้ได้ 19,241 อัตรา พร้อมสอบถามความชัดเจนการตั้งกรมราง ด้าน “อาคม” เผยเตรียมส่งเรื่องเสนอหน่วยงานเกี่ยวข้องกลั่นกรองก่อนชงครม.เร็วที่สุด

แหล่งข่าวระดับสูงการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เผยว่าเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) นำโดยนายภิญโญ เรือนเพ็ชร รองประธาน สร.รฟท. และคณะได้เข้าพบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อติดตามความคืบหน้า และเร่งรัดกรณีการขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 เพื่อขอให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานได้ในกรอบอัตรากำลัง 19,241 อัตรา (พนักงาน 16,660 อัตรา และลูกจ้าง 2,581)

akom1

โดยผลการเข้าพบหารือมีรายละเอียดดังนี้ คือ เรื่องที่ 1 กรณีการขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 เพื่อขอให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานได้ในกรอบอัตรากำลัง 19,241 อัตรา (พนักงาน 16,660 อัตรา และลูกจ้าง 2,581 อัตรา) หลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือที่ คค.0206/กบท.1676 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอให้เพิ่มเติมข้อมูล เรื่องขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 เพื่อขอให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานได้ในกรอบอัตรากำลัง 19,241 อัตรา (พนักงาน 16,660 อัตรา และลูกจ้าง 2,581) ซึ่งมีข้อสังเกต 5 ข้อ เพื่อให้การรถไฟฯจัดทำข้อมูลตามข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคม

“การรถไฟฯได้มีหนังสือที่ รฟ.1/2423/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ตอบชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมไปยังปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งทางรัฐมนตรีแจ้งว่ารายละเอียดข้อมูลที่ทางการรถไฟฯตอบมาเพิ่มเติมนั้น มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอแล้ว ขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณา ครม. ทางกระทรวงจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากลั่นกรอง หลังจากนั้นจะรีบนำเสนอให้ ครม.โดยเร็วที่สุด”

090861-1927-9-335x503

ในส่วนเรื่องที่ 2 นั้น ทาง สร.รฟท.ได้สอบถามความเรื่องของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ... และการจัดตั้งกรมขนส่งทางราง ทางรัฐมนตรีชี้แจงว่าในส่วนของร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ....ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกรมขนส่งทางราง ในกระบวนการนี้จะดำเนินการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นี้ให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2561 เพื่อให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการขนส่งทางราง

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่าในส่วนของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ... ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 4 ทำการตรวจ แก้ไขร่าง ซึ่งยังมีรายละเอียดหลายอย่างที่ยังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

“โดยในเรื่องนี้ทาง สร.รฟท.มีความเห็นว่าในเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของอำนาจขอบเขตของการทำหน้าที่กำกับดูแล(Regulator) ไม่เป็นไปตามหลักการและเหตุผล เช่น การเข้าไปบริหารทรัพย์สินที่เป็นของการรถไฟฯ การออกใบอนุญาตต่างๆ และเรื่องของการให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง ซึ่งทาง สร.รฟท.ยังไม่เห็นด้วยในเนื้อหาของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับข้อเสนอของทาง สร.รฟท.เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 4 ต่อไป”

e-book-1-503x62-7
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด