svasdssvasds

2ก.ค.กสทช.-กทม.-บีทีเอส-ทีโอที-ดีแทคตรวจบริการหลังสวิทช์คลื่น

29 มิ.ย. 2561 เวลา 12:28 น.
2ก.ค.กสทช.-กทม.-บีทีเอส-ทีโอที-ดีแทค เตรียมลงตรวจให้บริการหลังสวิทช์ คลื่นBTSไปที่ 2495 MHz แก้ปัญหาสัญญาณอาณัติรบกวน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันจันทร์ (2 ก.ค. 61) เวลา 05.50 น. สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กทม., BTS ,TOT และ DTAC ร่วมตรวจการให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว หลัง BTS เปลี่ยนอุปกรณ์ ก่อนประชาชนใช้บริการในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าวันจันทร์ ว่า สามารถให้บริการประชาชนที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าวันจันทร์นี้ได้เป็นปกติหรือไม่ ภายหลังจากที่รถไฟฟ้า BTS ได้แก้ไขปัญหาระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง ตามแนวทางที่ได้จากการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างสำนักงาน กสทช. BTS TOT และ DTAC ด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟฟ้า BTS ที่จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันนี้ (29 มิ.ย. 2561) รวมถึงการที่ TOT และ DTAC ให้ความร่วมมือปิดเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ 2300 MHz สถานีที่อยู่ตามแนวทางเดินรถไฟฟ้า และ BTS ได้ขยับช่องสัญญาณความถี่จากเดิมไปใช้ช่วงความถี่ 2480-2495 MHz ให้ห่างจากคลื่นความถี่ 2300 MHz ของ TOT แล้ว

ks

การตรวจสอบจะแบ่งเป็น 2 ช่องทาง คือ ช่องทางแรก ตรวจสอบการให้บริการของรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว โดยเริ่มออกจากสำนักงาน กสทช. เวลา 05.50 น. แล้วเริ่มใช้บริการรถไฟฟ้า BTS จากสถานีอารีย์ ในเวลา 06.00 น. ไปยังสถานีสยาม แล้วไปสิ้นสุดที่สถานีพร้อมพงษ์ ขากลับเริ่มจากสถานี พร้อมพงษ์ สิ้นสุดที่สถานีรถไฟฟ้าอารีย์ ช่องทางที่ 2 สำนักงาน กสทช. จะส่งรถตรวจสอบสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุและการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงานฯ ออกวิ่งตรวจสอบตามสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว คู่ขนานกันไป โดยรถตรวจสอบฯ จะออกจากสำนักงาน กสทช. ในเวลา 05.50 น.

การตรวจสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ให้กับประชาชน และเป็นการยืนยันว่า หลังจาก BTS ได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ และย้ายตำแหน่งการใช้งานคลื่นความถี่ของระบบอาณัติสัญญาณจากเดิม มาเป็น 2480-2495 MHz ไปชิดกับคลื่นความถี่ 2500 MHz ห่างจากคลื่นความถี่ 2300 MHz ของ TOT ตามคำแนะนำของสำนักงาน กสทช. แล้ว มันจะมีการรบกวนเกิดขึ้นอีกไหม ซึ่งการดำเนินการนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว การให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว จะสามารถให้บริการได้ตามปกติ

e-book-1-503x62