ธนาคารออมสินสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญ กู้สูงสุด 100% เช็คเลย

05 ต.ค. 2564 เวลา 20:03 น. 20.0k

ธนาคารออมสินสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำกู้สูงสุด 100% ตรวจสอบเงื่อนไขและเช็คคุณสมบัติที่นี่

เกาะติดสินเชื่อธนาคารออมสินสินเชื่อ ซึ่ง ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการเยียวยาบรรเทาภาระแพร่เชื้อโควิด 19 และ บรรเทาภาวะผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้ปล่อยสินเชื่อภายใต้ชื่อ สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ตลอดอายุสัญญา

จุดเด่น

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ตลอดอายุสัญญา

กู้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ได้รับสิทธิ

ระยะเวลาสูงสุด 30 ปีของวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ได้รับสิทธิ

ฟรี ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 

คุณสมบัติผู้กู้

 

1. เป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด หรือ เป็นลูกจ้างประจำ ที่ได้รับ หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด

2. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 

หลักประกัน

 

1. จำนวนเงินบำเหน็จตกทอดตามหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

• เป็นของผู้กู้

• เป็นหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินฉบับจริง

 

หมายเหตุ

1. เป็นข้าราชการบำนาญ / ลูกจ้างประจำ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง / สำนักงานคลังจังหวัด

 

2. ไม่จำกัดอายุสูงสุดของผู้กู้ , ไม่ตรวจสอบประวัติการเงิน

 

3. อัตราดอกเบี้ยที่ปท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) เท่ากับ 4.00% คำนวณโดยใช้วงเงินเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี

 

4. ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้ลูกค้าภายในระยะเวลา 60 วันทำการ หลังจากได้รับอนุมัติ และจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จ

 

5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงือนไขให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนุมิติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2564

 

เครื่องมือช่วยคำนวณ

  • คำนวณเงินงวดผ่อนชำระ
  • คำนวณวงเงินกู้

 

ธนาคารออมสินสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญ กู้สูงสุด 100% เช็คเลย

สมัครใช้บริการสินเชื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเพิ่มเติม สามารถให้ข้อมูลไว้และธนาคารจะติดต่อกลับไป

  • กรอก ชื่อ นามสกุล
  • เบอร์โทร
  • อำเภอ
  • อีเมล์
  • เวลาที่สะดวกติดต่อ
  • สินเชื่อที่สนใจ
  • สาขาที่ต้องการใช้บริการ

ธนาคารออมสินสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญ กู้สูงสุด 100% เช็คเลย

สมัครใช้บริการ คลิก

 

ที่มา: ธนาคารออมสิน

แท็กที่เกี่ยวข้อง