svasdssvasds

นนท์ Student เปิดลงทะเบียนเพิ่ม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียน/นักศึกษา 12-18 ปี

27 ก.ย. 2564 เวลา 1:28 น. 2.4k

นนท์ Student เปิดลงทะเบียนเพิ่ม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียน/นักศึกษา 12-18 ปี วันนี้ถึง 1 ต.ค.64 เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โพสต์เฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ข้อความว่า นนท์ Student เปิดลงทะเบียนเพิ่มตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. ถึง 1 ต.ค. 64 ก่อน 17.00 น.

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับ นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ผู้มีอายุ 12-18 ปี

**เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น**

ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/qq1J2SDuP5VFAzwX7

นนท์ Student เปิดลงทะเบียนเพิ่ม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียน/นักศึกษา 12-18 ปี

สถานที่ฉีดวัคซีน Impact Exhibition Center Hall 5-6

หมายเหตุ : วันเวลานัดหมายในการฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง เมื่อจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีน

 การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง 

สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น.

ฉีดเพิ่ม 11,953 โด๊ส

ฉีดสะสม 1,385,825 โด้ส

สัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน จากประชากร 1.61 ล้านคน (เป้าหมายฉีด 70%)

เข็ม สะสม 852,911 คน 53.00%

เข็ม สะสม 561,814 คน 34.91%

หมายเหตุ : กรณีผู้สูงอายุ รวมข้อมูลที่ฉีดนอกจังหวัดนนทบุรี

นนท์ Student เปิดลงทะเบียนเพิ่ม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียน/นักศึกษา 12-18 ปี

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง