ซีพีเอฟ ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งมอบอาหารแบบไร้ขยะ

24 ก.ย. 2564 เวลา 10:13 น. 52

ซีพีเอฟ จับมือ SOS - GEPP ส่งอาหารปลอดภัย 12,000 มื้อ ช่วยเหลือผู้รับผลกระทบโควิด -19 พร้อมดูแลจัดการขยะ และอาหารส่วนเกิน ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ จับมือ มูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) และบริษัท เก็บสะอาดจำกัด (GEPP) ส่งอาหารในโครงการ “Circular Meal มื้อนี้เปลี่ยนโลก” เปลี่ยนอาหารส่วนเกิน (Surplus Food) เป็นเมนูพร้อมทานอร่อยกว่า 12,000 มื้อ แก่เด็ก ผู้ยากไร้ และกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับกระทบจากวิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้งเก็บบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังการบริโภค เก็บกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 

ซีพีเอฟ ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งมอบอาหารแบบไร้ขยะ

มูลนิธิ SOS ทำหน้าที่นำอาหารส่วนเกินจากซีพีเอฟมาจัดการและปรุงใหม่เป็นอาหารพร้อมทาน ส่งมอบถึงมือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และ บริษัท เก็บสะอาด เป็นผู้เก็บกลับบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังบริโภค (Take back system) นำเข้าสู่กระบวนการจัดการรีไซเคิล เพื่อช่วยจัดการปัญหาขยะในชุมชน ซึ่งเป็นการจัดการแบบครบวงจร  

ทั้ง SOS และ GEPP เป็นพันธมิตรที่ดีของซีพีเอฟ ในการดำเนินโครงการ “Circular Meal มื้อนี้เปลี่ยนโลก” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆ ได้เข้าถึงอาหารคุณภาพ ปลอดภัย อย่างเพียงพอ และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการลดปัญหาขยะพลาสติก และยังเป็นการช่วยลดอาหารส่วนเกินได้มากกว่า 2,800 กิโลกรัม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 6,014 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ซีพีเอฟ ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งมอบอาหารแบบไร้ขยะ

พร้อมกันนี้  ซีพีเอฟ ได้นำไข่ไก่สด 2,000 ฟอง ส่งมอบให้มูลนิธิ SOS เพื่อนำไปปรุงอาหารให้ประชาชนในชุมชน และมอบชุด PPE ให้แก่ทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในการปฏิบัติงาน

ซีพีเอฟ ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งมอบอาหารแบบไร้ขยะ

นางสาวธนาภรณ์ อิสรานุกูล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ มูลนิธิ SOS กล่าวว่า ความร่วมมือของซีพีเอฟ และ GEPP  สนับสนุนให้การดำเนินโครงการของมูลนิธิ SOS บรรลุเป้าหมายการเชื่อมต่อการส่งอาหารส่วนเกิน (Surplus Food) ซึ่งมีคุณภาพดี มาปรุงสุก หรือแจกจ่ายให้ชุมชนกลุ่มเปราะบาง  ศูนย์พักคอย ชุมชนที่กักตัวรวมทั้งทีมอาสาชุมชนในพื้นที่ความเสี่ยงสูง และปลูกฝังชุมชนมีส่วนร่วมในการเก็บบรรจุภัณฑ์อาหารคืน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร และจัดการอย่างถูกวิธี เพื่อขจัดวงจรขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์ทิ้งลงสู่หลุมฝังกลบ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   

  

นายโดม บุญญานุรักษ์  ซีเอ็มโอและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เก็บสะอาด จำกัด กล่าวว่า GEPP เข้ามาเป็นพันธมิตรในโครงการฯ  สนับสนุนการให้ความรู้และทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการคัดแยกขยะพลาสติก ให้มีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องและถูกวิธี รวมไปถึงการติดตามข้อมูลการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังการบริโภค เพื่อคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ซีพีเอฟ ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งมอบอาหารแบบไร้ขยะ

โครงการ “Circular Meal มื้อนี้เปลี่ยนโลก” มีเป้าหมายลดปริมาณอาหารส่วนเกินและขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ภายในปี 2573  ภายใต้ กลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action ความมุ่งมั่น Waste to Value สร้างคุณค่าปราศจากขยะ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในช่วง 10 ปีข้างหน้าของซีพีเอฟ (ปี 2564-2573) สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals :SDGs) ที่ต้องการลดจำนวนขยะอาหารทั่วโลกกว่าครึ่งภายในปี 2573

แท็กที่เกี่ยวข้อง