จองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา กลุ่ม รพ.วิชัยเวช เปิดจองทาง Lazada

22 ก.ย. 2564 เวลา 10:12 น. 1.2k

เปิดจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ราคา 1,650 บาท ต่อเข็ม กลุ่ม รพ.วิชัยเวช เปิดจองผ่านลิงค์ Lazada คาด เริ่มฉีด ม.ค- มี.ค. 65 เช็คสาขา หนองแขม - แยกไฟฉาย - อ้อมน้อย และ สมุทรสาคร ตรวจสอบเงื่อนไข และ วิธีการสั่งซื้อที่นี่

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯเปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา โดยสามารถเปิดจองผ่านทางลิ้งค์ Lazada ใน 4 สาขา ดังนี้ 

สาขาหนองแขม
(คลิก)https://bit.ly/  โมเดอร์นาหนองแขม

สาขาแยกไฟฉาย
(คลิก) https://bit.ly/โมเดอร์นาแยกไฟฉาย

สาขาอ้อมน้อย
(คลิก)https://bit.ly/โมเดอร์นาอ้อมน้อย

สาขาสมุทรสาคร
(คลิก)https://bit.ly/โมเดอร์นาสมุทรสาคร
 

เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์น่า

1. ทำการเลือกสินค้า (E-Ticke!) กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ จองวัคซีนโมเดอร์นาตามสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการฉีดวัดซีน >> กดสั่งซื้อ "*ไม่จำกัดจำนวน"* >> ชำระเงิน

2. เมื่อชำระเงินแล้ว กดถ่ายหน้าจอคำสั่งซื้อ และเก็บไว้เพื่อใช้ยืนยันในว้นเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ( ทางโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จะทำการส่ง SMS ภายใน 30 วัน เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ)

3.ทักแชทพร้อม แจ้ง คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ,ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด ,เบอร์ติดต่อกลับให้กับเจ้าหน้าที่

4. หลังจากชำระเงินแล้ว ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากภายหลังท่านไม่ประสงค์รับการฉีดวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่่นรับการฉีดวัคซีนแทนได้ 

5. เนื่องจากทางโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรงกรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอหรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อไปนี้

5.1 ท่านไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นฉีดวัคซีนแทนได้

5.2 เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงพยาบาล จะติดต่อนัดหมายให้ท่านมารับบริการฉีดวัคซีนในลำดับถัดไป โดยเร็วที่สุด [ โดยคาดการณ์ว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ]

6. แสดงภาพหน้าจอคำสั่งซื้อ (สามารถแสดงได้จากโทรศัพท์มือถือ) พร้อมกับยื่นบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อใช้ยืนยันในวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

7. คาดการณ์ว่าทางโรงพยาบาลจะได้รับวัคซีนในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 และจะดำเนินการแจ้งวัน เวลา และสถานที่การรับวัคซีนตามลำดับการจอง ผ่านทาง SMS หรือ อีเมล ที่ท่านได้แจ้งไว้

8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

9. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ก่อนจองวัคซีน

 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 02 441 6999

จองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา กลุ่ม รพ.วิชัยเวช เปิดจองทาง Lazada

แท็กที่เกี่ยวข้อง