svasdssvasds

เช็คเงื่อนไขใหม่ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 " - "ทัวร์เที่ยวไทย"

21 ก.ย. 2564 เวลา 23:10 น. 2.2k

สายเที่ยวต้องรู้!เปิดเงื่อนไขใหม่โครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3"- "ทัวร์เที่ยวไทย" รัฐฯขยายเวลาสิ้นสุดโครงการ 28 ก.พ.65 พร้อมเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกวัน เพิ่มรายการนำเที่ยว มั่นใจภายในเดือนตุลาคมประชาชนเริ่มใช้สิทธิได้

หลังจากครม.ไฟเขียว 2 โครงการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น "โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3” และ “โครงการทัวร์เที่ยวไทย”และมีการปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดที่สำคัญ โดยเปลี่ยนระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการใหม่เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2565

 

พร้อมกันนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ ดังนี้ 

 

“โครงการทัวร์เที่ยวไทย”ปรับ 2 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 


1.เปลี่ยนแปลงการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด 

 • เดิมเดินทางได้เฉพาะวันอาทิตย์ – พฤหัสบดี
 • ปรับเปลี่ยนเป็นสามารถเดินทางได้ทุกวัน  

 

2. เพิ่มรายการนำเที่ยว 

 • เดิม 15 รายการต่อบริษัท 
 • ปรับเปลี่ยนเป็น 30 รายการต่อบริษัท ทั้งนี้ททท. ได้เตรียมความพร้อมสำหรับแพลตฟอร์มการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
   

การลงทะเบียน “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” 

 • เตรียมเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 
 • คาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการและให้ประชาชนใช้สิทธิท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมนี้


โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 รายละเอียด -สิทธิประโยชน์

 • รัฐสนับสนุนค่าโรงแรม 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท/ ห้อง/คืน)
 • สนับสนุนคูปองอาหาร 600 บาทต่อคืน 
 • สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% (ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท โดยดูตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด) 
   

โครงการทัวร์เที่ยวไทย 

 • รัฐสมทบเงินให้ 40% ของราคาแพ็กเกจท่องเที่ยว หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน

แท็กที่เกี่ยวข้อง