svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กทม. ผู้ติดเชื้อลดต่ำกว่า 3,000 คนต่อวัน เตรียมปรับแผนศูนย์พักคอย

21 กันยายน 2564

กทม. เตรียมประชุมอาทิตย์หน้า ปรับแนวทางดำเนินการศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ล่าสุดมีจำนวนลดลงต่ำกว่า 3,000 คนต่อวัน ศูนย์พักคอยบางแห่งมีจำนวนผู้พักรักษาตัวลดลง และบางแห่งไม่มีเลย

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 51/2564 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Cisco Webex)

 ในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต่ำกว่า 3,000 คนต่อวัน ประกอบกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าพักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) ของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ทั้งหมด 61 แห่ง มีจำนวนลดลง และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อบางแห่ง ไม่มีผู้ติดเชื้อเข้าพักรักษาอาการ 

ที่ประชุมจึงได้มีแนวทางร่วมกันในการปรับแผนการดำเนินการของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ติดเชื้อปัจจุบัน โดยหากศูนย์ใดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเข้าพักแล้วให้ปรับลดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ไปปฏิบัติงานด้านอื่น แต่ยังให้มีเจ้าหน้าที่บางส่วนดูแลรักษาความสะอาดศูนย์ฯ ให้พร้อมสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อหากเกิดกรณีมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อซึ่งใช้สถานที่ของโรงเรียนจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยฯ ให้ดำเนินการทำความสะอาดและเตรียมความพร้อมของโรงเรียนกรณีมีการเปิดภาคเรียนตามปกติในภาคการศึกษาต่อไป 
 

ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในพื้นที่ รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังพักรักษาอาการอยู่ และนำรายละเอียดเข้าที่ประชุมในสัปดาห์หน้า เพื่อหารือแนวทางการปรับแผนการดำเนินการของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ให้มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้ติดเชื้อต่อไป