โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 106 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 93%

20 ก.ย. 2564 เวลา 6:08 น. 204

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,709 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 106 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 93%

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,709 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 10,962 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 878 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 858 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 11 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 106 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 106 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 93%

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,489,186 ราย รักษาตัวอยู่ 132,573 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,341,144 ราย เพิ่มขึ้น 11,125 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 15,375 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 20 กันยายน 2564 จำนวน 106 ราย แยกเป็น เป็นชาย 64 ราย หญิง 42 ราย ค่ากลางอายุ 701ปี(28-96 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 22 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 93% เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 74 ราย คิดเป็น 70%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 25 ราย คิดเป็น 23% 

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (61) 
 • เบาหวาน (40) 
 • ไขมันในเลือดสูง (29)
 • อ้วน (26)
 • โรคไต (25) 
 • ติดเตียง (1)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 103 : คนรู้จัก 49 ราย  ,ครอบครัว 10 ราย อาศัยในพื้นที่ระบาด 44 ราย อาชีพเสี่ยง 0 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง