พม. ยัน เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคงจ่ายให้แบบถ้วนหน้าเหมือนเดิม

20 ก.ย. 2564 เวลา 5:50 น. 132

รองปลัด พม. ยัน การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันยังคงจ่ายให้แบบถ้วนหน้าเหมือนเดิม ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

20 กันยายน 2564 จากกระแสข่าวเกี่ยวกับแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีการหารือว่าจะปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่จะจ่ายเงินให้เฉพาะกลุ่มคนยากจนนั้น นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงพัฒนาสังคมฯ

พร้อมด้วยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ แถลงข่าวชี้แจงกรณีแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน เพจ Facebook พม. (SocialMsociety) ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยยืนยันว่า กระแสข่าวดังกล่าวอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วน

ยังเป็นเพียงแนวทางขั้นต้นเนื่องจากคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการหาแนวทางในการดำเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังเป็นขั้นตอนที่ต้องขับเคลื่อนต่อไป

เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยของประเทศไทย ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันยังคงจ่ายเงินให้แบบถ้วนหน้าเหมือนเดิม ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

แท็กที่เกี่ยวข้อง