อัพเดท 8 จุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรีทั่วไทย มีที่ไหนบ้าง เช็คด่วน!

19 ก.ย. 2564 เวลา 17:45 น. 10.3k

รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มฟรี จำนวน 8 จุดทั่วไทย ทั้งแบบ Walk in และ แบบต้องลงทะเบียนจองก่อน จะมีที่ไหนบ้าง ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

วันที่ 20 กันยายน 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"อัพเดทจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรีหลายจุดทั่วไทยมานำเสนอ โดยมีทั้งแบบวอล์ก อิน Walk in ไม่ต้องลงทะเบียน ก็สามารถไปฉีดได้เลย และแบบที่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า นอกจากนั้นแล้วบางจุดยังให้บริการฉีดกับคนต่างชาติ ,แรงงานต่างด้าว ซึ่งจะมีจุดไหนที่ให้บริการบ้าง สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้เลยที่นี่


-จุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี แบบวอล์ก อิน Walk in ไม่ต้องลงทะเบียน


1.อบจ.อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
อบจ.อยุธยา รับวอล์ก อิน  (Walk in​ )ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี เพิ่ม 1,000 คน สำหรับผู้อาศัยในอยุธยา ,ผู้ที่ทำงานในอยุธยา ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทั้งนี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องนำมาประกอบด้วยดังนี้

 
คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่เคยรับการฉีดวัคซีน โควิด-19
 •  

กลุ่มที่ 1. ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เอกสารที่ใช้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ต้องถ่ายเอกสารมายื่นด้วย)  จำนวน 1 ฉบับ


กลุ่มที่ 2. พนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน
เอกสารต้องที่ใช้
 • มีบัตรพนักงาน
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน จำนวน 1 ฉบับ ที่ในบัตรระบุที่ตั้งบริษัท/ห้างร้าน/  อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากไม่ระบุที่ตั้ง ต้องให้เจ้าของกิจการรับรองว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 • ไม่มีบัตรพนักงาน
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาสัญญาเช่าที่พัก หรือสำเนาใบเสร็จค่าเช่าที่พักเดือนล่าสุด ที่ระบุชื่อท่านเป็นผู้เช่า หรือสำเนาสลิปการโอนเงินค่าที่พัก อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหนังสือรับรองจากเจ้าของกิจการ ว่าได้ทำงานในบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริง
 

 

กลุ่มที่ 3  ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
เอกสารต้องที่ใช้
• อาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ขับรถจักรยายนยนต์รับจ้าง/แม่บ้าน
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาสัญญาเช่าที่พัก หรือเช่าอาคาร  เช่าแผงลอย  หรือเช่าพื้นที่       เพื่อการประกอบอาชีพ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ หนังสือรับรองการพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้เจ้าของบ้าน หรือกำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิก อบต. ,สมาชิกเทศบาล,สมาชิกสภา อบจ.ในท้องที่พีกอาศัย เป็นผู้รับรอง
•  อาชีพส่วนตัว
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาสัญญาเช่า/เช่าซื้อ ที่ดินหรืออาคาร ที่ตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อประกอบธุรกิจ


กลุ่มที่ 4  ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เอกสารต้องที่ใช้
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ต้องถ่ายเอกสารมายื่น) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาสัญญาซื้อหรือเช่าซื้อบ้าน/อาคารชุด อาคารพาณิชย์ เพื่อการอยู่อาศัย

 

อบจ.อยุธยา รับวอล์ก อิน (Walk in​ )ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

2.เทศบาลเมืองลัดหลวง จ.สมุทรปราการ 
เทศบาลเมืองลัดหลวง พระปะแดง จ.สมุทรปราการ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม”ฟรี สำหรับประชาชนสัญชาติไทยและต่างชาติที่อาศัย/ทำงาน/ค้าขายอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง (ต.บางจาก, ต.บางครุ, ต.บางพึ่ง ) โดยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) โดยสามารถวอล์ก อิน ได้ในวันที่ 20 - 23 ก.ย. 64 และ วันที่  27-30 ก.ย. 64 ณ โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ  เวลาตั้งแต่ 08.00น.-15.00 น.

 

หลักฐานที่ต้องใช้ยืนยันตัวตน
กรณีสัญชาติไทย
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.กรณีที่บัตรประชาชนไม่ได้ระบุว่าอยู่ (ต.บางจาก,ต.บางครุ,ต.บางพึ่ง) ต้องนำหลักฐานยืนยันว่าอาศัย/ทำงาน/ค้าขายอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวงจริง หรือมีเจ้าบ้านที่พักอาศัยรับรองว่าอยู่ในพื้นที่จริงมาด้วย
 

กรณีชาวต่างชาติ
1. ตัวจริงและสำเนาบัตรสีชมพูหรือพาสปอร์ต​
2.สำเนาทะเบียน​บ้านเจ้าของบ้านที่พักอาศัยและรับรองว่าต่างชาติ (ชื่อ-นามสกุล)พักอยู่ในบ้านนี้จริงไปแสดงที่จุดฉีดวัคซีน​ด้วย

 

เทศบาลเมืองลัดหลวง สมุทรปราการ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน“ซิโนฟาร์ม”ฟรี

 

3.เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี
เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดให้ประชาชนวอล์ก อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี วันละ 500 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน เริ่ม 18 กันยายน 2564 (เปิดให้วอล์ก อิน เข้ามาฉีดวัคซีนทุกวัน จนกว่าวัคซีนจะหมด) และเปิดรับคิวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (จ่ายคิวสำหรับผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

 
เงื่อนไข-คุณสมบัติ

 • ผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
 • ผู้ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)
 • ผู้พักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล)
 • ต่างด้าวที่ประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด

เอกสาร

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์
 • ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 2
 • หนังสือรับรองการพักอาศัยจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล กรณีพักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 3
 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีต่างด้าวที่ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 4 

 

เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดให้ประชาชนวอล์ก อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี

 

จุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี แบบต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า


1.อบจ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม "รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์" สำหรับผู้พักอาศัยหรือทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้สิทธิสำหรับคนบุคคลที่มีเอกสารรับรองการจ้างงาน หรือหลักฐานที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ  และต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง samutprakanvaccines.com หรือกดลงทะเบียนจาก LINE : @samutprakanvc

 

อบจ.สมุทรปราการ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม "รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์"

 

2.เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรีให้กับเด็กอายุ 12-18 ปีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล โดยสามารถลงทะเบียนจองผ่านไลน์ “เทศบาลนครอยุธยาพร้อม”เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน น2564 เป็นต้นไป ส่วนกำหนดการฉีดวัคซีนนั้น จะเริ่มฉีดเมื่อราชวิทยาจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรีให้เด็กอายุ 12-18 ปี

3.เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี
เทศบาลเมืองบึงยี่โถเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม Lot 5"  โดยจะฉีดสำหรับประชาชนชาวตำบลบึงยี่โถ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลบึงยี่โถ พักอาศัยในตำบลบึงยี่โถ ค้าขาย ร้านค้าในตำบลบึงยี่โถ โดยเปิดให้จองตั้งแต่วันนี้  - วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น. และจะฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ คลอง 4

เงื่อนไขและคุณสมบัติ
1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
3. ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลบึงยี่โถ
4. หรือ พักอาศัยในพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ (ระบุหนังสือรับรอง)
5. หรือ ค้าขาย  เปิดร้านค้า ในพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ (ระบุในหนังสือรับรอง)
6. ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน Covid มาก่อน 

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จะประกาศรายชื่อในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 และจะเริ่มฉีดวัคซีนในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 และขอย้ำว่าไม่รับแบบ  Walk in  และ ไม่รับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 จากระบบอื่น หรือจากการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานอื่น

เทศบาลเมืองบึงยี่โถเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม

 

4.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จ.ชลบุรี 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเปิดลงทะเบียนวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” วันที่ 22-24 กันยายน 2564จำนวน 2,750 ราย โดยลงทะเบียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-345949 ต่อ 105 หรือ 083-4612998

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเปิดลงทะเบียนวัคซีน “ชิโนฟาร์ม”

 

5.เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี
เทศบาลเมืองศรีราชา  เปิดรับลงทะเบียน “วัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 1”สำหรับผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านในเขตตำบลศรีราชาที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน โดยสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองพร้อมบัตรประชาชน ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา ตั้งแต่วันที่ 17-20 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น.

 

ส่วนกำหนดฉีดวัคซีนจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคปาร์คศรีราชา ชั้น 4  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 0 3832 2291 หรือ 0 3832  6252 

เทศบาลเมืองศรีราชา  เปิดรับลงทะเบียน “วัคซีนซิโนฟาร์ม

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง