วัคซีนโควิดเด็ก ดีเดย์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 12-17 ปี 4 ต.ค.นี้

17 ก.ย. 2564 เวลา 12:57 น. 188

กระทรวงสาธารณสุข คาดฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนอายุ 12-17 ปี 4 ต.ค.เป็นต้นไป อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการจากผู้ปกครองแล้วเสร็จใน 1-2 สัปดาห์ เพื่อจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอ

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 12-17 ปีที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บริษัทเดียวคือไฟเซอร์

เด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เช่น ปวช. มีประมาณ 4.5 ล้านคน อยู่ระหว่างโรงเรียนสำรวจความประสงค์ผู้ปกครอง

ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ และแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักอนามัย กทม. รวบรวมจำนวนนักเรียน ส่งให้กรมควบคุมโรคจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ คาดว่าจะเริ่มฉีดได้วันที่ 4 ตุลาคมนี้

วัคซีนโควิดเด็ก ดีเดย์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 12-17 ปี 4 ต.ค.นี้

ซึ่งจะนัดหมายการฉีดที่โรงเรียน ทั้งภาครัฐ เอกชน อาชีวศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม สถาบันการศึกษาปอเนาะ

และโรงเรียนประเภทอื่นที่มีนักเรียน 12-17 ปี หรืออาจจัดบริการในสถานที่อื่นใกล้โรงเรียนได้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขมีประสบการณ์ให้วัคซีนนักเรียนในสถานศึกษามาก่อน

ดำเนินการฉีดพร้อมกันทุกชั้นปี โดยบุคลากรของโรงพยาบาลที่โรงเรียนประสานไว้ และมีระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์ 30 วัน

ทั้งนี้ ยืนยันว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเปิดเรียนช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

แต่วัคซีนช่วยให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เด็กที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เข้าเรียนได้ร่วมกับการเข้มงวดมาตรการป้องกันโรค ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ส่วนผู้ปกครองที่กังวลเรื่องภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ประสงค์ให้บุตรหลานฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย ต้องรอการขึ้นทะเบียนปรับการใช้ในเด็กจาก อย.ก่อน

สำหรับเด็กที่มีโรคประจำตัวไม่ได้เรียนหนังสือเข้ารับวัคซีนที่โรงพยาบาลที่รักษาประจำได้ เด็กเรียนที่บ้านหรือโฮมสคูลก็ลงทะเบียนรับวัคซีนกับโรงพยาบาลใกล้บ้านได้เช่นกัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง