The Bricket ผงแป้งจากจิ้งหรีด โปรตีนสูง แหล่งอาหารทางเลือกใหม่ในอนาคต

14 ก.ย. 2564 เวลา 11:55 น. 91

The Bricket ผงแป้ง (powder) จิ้งหรีด อาหารที่ให้โปรตีนสูง รวมถึงสามารถเป็นแหล่งอาหารทางเลือกใหม่ที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ในปัจจุบันแมลงได้รับความนิยมและถูกนำมาประยุกต์รวมถึงใช้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอาหารรับประทานอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก เนื่องจากมีงานวิจัยต่างๆ ได้ให้การรับรองว่าแมลงเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง รวมถึงสามารถเป็นแหล่งอาหารทางเลือกใหม่ที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงทำให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมากโดยเฉพาะในตลาดเอเชียและยุโรป เช่น จิ้งหรีด เป็นต้น

จากกำลังผลิตเฉลี่ยต่อเดือนของ The Bricket จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผงแป้ง (powder) จิ้งหรีด รวมถึงจิ้งหรีดสดและจิ้งหรีดอบแห้ง The Bricket นำผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากจิ้งหรีด ที่วัตถุดิบและกระบวนการแปรรูป ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต (อย., primary GMP หรือ GMP CODEX/HACCP) และผ่านขั้นตอนการคัดสรรและตรวจสอบตามมาตรฐานของ The Bricket เพื่อส่งต่อคุณภาพและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

และยังได้รับการสนับสนุนจาก กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพและได้มาตรฐานอีกด้วย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง