ไทยออยล์ เติมเต็มหัวใจจิตอาสา พัฒนาสังคม

18 ก.ย. 2564 เวลา 3:16 น. 67

องค์กรต่างๆ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมพนักงาน ให้มีหัวใจอาสาร่วมทำประโยชน์ให้สังคมน่าอยู่ ไทยออยล์ ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมจัดกิจกรรม ผลักดันให้พนักงานในองค์กรร่วมกันสร้างประโยชน์ต่อสังคม

“วิโรจน์ มีนะพันธ์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังว่า ไทยออยให้ความสำคัญและส่งเสริมให้พนักงานเป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” ของสังคม จึงได้จัด โครงการจิตอาสา 60 ปี ไทยออยล์ “คุณริเริ่ม...เราเติมเต็ม เป็นโครงการหนึ่งในกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมจิตอาสา เชิญชวนให้พนักงานสร้างสรรค์กิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชนและสังคม โดยใช้แรงกาย แรงใจ และทรัพยากรของตนเองภายใต้แนวคิด “คุณ ...ริเริ่ม” 
ไทยออยล์  เติมเต็มหัวใจจิตอาสา พัฒนาสังคม

จากนั้นบริษัทฯ จะร่วมสนับสนุนเป็นเงินบริจาค “…เราเติมเต็ม” เพื่อมอบให้มูลนิธิกุศล ต่างๆ 5 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิธรรมรักษ์  (วัดพระบาทน้ำพุ) อ.เมือง จ.ลพบุรี มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส สถานสงเคราะห์คนชรา ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

“ปฏิภาณ มีสุขสบาย” หรือ โจ สมาชิกน้องใหม่ไทยออยล์ เป็นหนึ่งในตัวอย่างพนักงานหัวใจจิตอาสาของไทยออยล์ ที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสามาแล้ว 2 ครั้งในโครงการใหญ่ระดับประเทศ ได้แก่ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้กับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.แม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้า และสามารถนำผลที่ได้ กลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลเพิ่มเติม โดยใช้วันหยุดช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไปเป็นจิตอาสาดูแลเทคนิคการออกแบบและติดตั้ง รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องจนสามารถส่งมอบให้กับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้กับผู้ป่วยและบุคลากรของโรงพยาบาล 

ไทยออยล์  เติมเต็มหัวใจจิตอาสา พัฒนาสังคม

 ส่วนปีนี้ เขาได้ช่วยดูระบบการตรวจสอบ การติดตั้งของผู้รับเหมาให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง โดยดูแลตั้งแต่เรื่องของเอกสารสัญญา การสำรวจพื้นที่ ติดตั้ง และตวรจรับงานจนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย 

ไทยออยล์  เติมเต็มหัวใจจิตอาสา พัฒนาสังคม
 

“โจ” ได้นำความรู้ความสามารถที่มี มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมจิตอาสา สร้างประโยชน์คืนให้กับสังคม โครงการต่อไปในช่วงปลายปี เขาจะเข้าไปดูแลโครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคเหนือ คาดว่าจะเป็นที่อำเภออมก๋อย จ.แม่ฮ่องสอน 
 

“การนำความรู้ที่ได้เรียน มาต่อยอดในการสร้างประสบการณ์กับบริษัทฯ ทำให้ผมมีโอกาสในการแสดงความสามารถในการทำงานและเจริญเติบโตในองค์กร ผมจึงคิดอยากนำประสบการณ์เชิงวิศวกรรมที่ผมได้มานี้ ไปใช้พัฒนาโครงการเพื่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสิ่งดีๆ ให้ชุมชนรอบข้างต่อไป” 

ไทยออยล์  เติมเต็มหัวใจจิตอาสา พัฒนาสังคม
หน้า 16-17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,714 วันที่ 16 - 18 กันยายน พ.ศ. 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง