ธปท.เผยไทยไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินSDRsของIMF

10 ก.ย. 2564 เวลา 9:04 น. 384

ธปท.เผยไทยมีเงินสํารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะชำระภาระต่างๆในรูปเงินตราต่างประเทศ -ยันไม่มีความจำเป็นต้องใช้SDRs ระบุหากนำมาใช้ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้IMF

ธปท.ยันไทยไม่มีความจำเป็นต้องใช้ SDRs  ระบุ วัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ประเทศไม่สามารถหาเงินตราต่างประเทศไปชำระเงินระหว่างประเทศ -แจงเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยอยู่ในระดับสูงและการใช้SDRsต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ IMF ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวอิงค่าเงิน 5สกุลหลักซึ่งในอนาคตอาจจะปรับสูงขึ้น

ธปท.เผยไทยไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินSDRsของIMF

ตามคณะกรรมการบริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 6.50 แสนล้านดอลลาร์จากเงินกองทุนสิทธิพิเศษ (SDR) ของIMF   โดยเป็นจำนวนเงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลกในช่วงวิกฤตโควิด-19 การจัดสรรเงินกองทุนSDRให้กับประเทศสมาชิกนั้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23สิงหาคมที่ผ่านมานั้น

 

ต่อประเด็นดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ระบุว่า   IMF จัดสรร SDRs กับประเทศสมาชิกมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แก้ไขปัญหากรณีที่ประเทศไม่สามารถหาเงินตราต่างประเทศไปชำระเงินระหว่างประเทศได้

เช่น การชำระหนี้การค้า  หรือหนี้ต่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบความมั่นคงของฐานะด้านต่างประเทศ   

ธปท.เผยไทยไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินSDRsของIMF

ปัจจุบัน ไทยยังมีฐานะด้านต่างประเทศมั่นคงเงินสํารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะชำระภาระต่างๆในรูปเงินตราต่างประเทศทำให้ยังไม่มีความจำเป็นต้องนำเงินSDRs ที่ได้รับการจัดสรรนี้ไปใช้แลกเป็นเงินสกุลหลัก

 

นอกจากนี้การนำSDRs ไปใช้จะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยให้แก่ IMF ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของค่าเงิน 5 สกุลหลัก) ซึ่งในอนาคตอาจจะปรับสูงขึ้นตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศผู้ออกเงินสกุลหลัก(สหรัฐฯสหภาพยุโรปญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรและจีน)

 

ธปท.เผยไทยไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินSDRsของIMF

แท็กที่เกี่ยวข้อง