svasdssvasds

ลุ้นระทึก กรรมการสรรหา กสทช. ส่ง 7 รายชื่ออรหันต์ ให้ส.ว.เคาะพรุ่งนี้

05 ก.ย. 2564 เวลา 14:15 น. 175

เช็คชื่อ ว่าที่ 7 อรหันต์กสทช.อีกรอบ กรรมการสรรหา ส่งส.ว.เคาะพรุ่งนี้  ลือหึ่ง “อดีตตำรวจ-เอกชนยักษ์ส่งประกวด” เตรียมสอบประวัติก่อนโหวต หวั่นตกเป็นเครื่องมือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 4 และ5กันยายน 2564 มีรายงานว่า หลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ได้ประชุมหารือ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครกรรมการ กสทช. 78 คน ในช่วงวันที่31สิงหาคม วันที่ 1และ 3กันยายนที่ผ่านมา    

ล่าสุดคณะกรรมการสรรหา กสทช. ได้ประกาศผลพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นผู้สมควรได้รับเลือก เพื่อเป็นกรรมการ กสทช. โดยได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและให้เสนอรายชื่อดังกล่าวไปยังวุฒิสภา

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 15 และมาตรา 16 วรรค1 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อในแต่ละด้าน ดังนี้

  1. ด้านกิจการกระจายเสียง คือ พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ 
  2. ด้านกิจการโทรทัศน์ คือ ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต 
  3. ด้านกิจการโทรคมนาคม คือ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ 
  4. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คือ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์  
  5. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ นายต่อพงศ์ เสลานนท์  
  6. ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ดังนี้ ด้านกฎหมาย คือ ร้อยโท ดร. ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กสทช.เตรียมจะส่งชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ในวันจันทร์ที่ 6 ก.ย นี้เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯนั้น

รายงานข่าวจากส.ว.รายหนึ่งแจ้งว่า  ทราบว่า การสรรหาดังกล่าวนั้น อดีตกสทช.รายหนึ่งสนับสนุนว่าที่กรรมการกสทช.คนหนึ่งให้ได้รับการสรรหา, อดีตพล.ต.อ.คนหนึ่ง ซึ่งเป็นตท.รุ่น9ที่ใกล้ชิดผู้ใหญ่บางคนในรัฐบาล และตอนนี้นายตำรวจคนนี้เข้าไปมีอิทธิพลทางลับกับหลายวงการ 

โดยครั้งนี้นายตำรวจคนนี้ได้ส่งผู้สมัครกรรมการกสทช.และผ่านการพิจารณาในครั้งนี้3-4คน รวมทั้งบริษัทใหญ่ด้านพลังงานของไทยที่กำลังขยายและแตกเครือข่ายธุรกิจไปยังกิจการอื่นๆ และสนับสนุนบางพรรคในรัฐบาล  ก็ส่งผู้สมัครกรรมการกสทช.และผ่านการพิจารณาสองคน โดยส.ว.บางส่วนได้หาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับว่าที่กรรมการกสทช.ทั้งเจ็ดคนแล้วเพื่อประกอบการลงมติ
 

“ว่าที่กรรมการกสทช.บางคนนั้นไปค้นข้อมูลจะพบความสัมพันธ์กับเอกชนบางราย และคนในครอบครัวยังใกล้ชิดกับอดีตผู้ใหญ่ในแวดวงตุลาการที่ตอนนี้ไปทำหน้าที่บอร์ดให้เอกชนแห่งหนึ่ง ทางพลังงานที่กำลังขยายธุรกิจมาด้านโทรคมนาคม,ว่าที่กรรมการกสทช.บางคนก็ทราบว่าใกล้ชิดอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งและได้การสนับสนุนในครั้งนี้ 

ตรงนี้ส.ว.ต้องพิจารณาให้ดีก่อนลงมติ เพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของบางฝ่ายเพราะตอนนี้การทำงานของส.ว.ก็โดนบางฝ่ายตำหนิเสมอ ดังนั้นส.ว.ต้องพิจารณาในเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน”ส.ว.รายนี้กล่าวและว่าส.ว.ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะลงมติและเสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรีต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการพิจารณาดังกล่าวเกิดในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจครม.และจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของส.ว.ในวันจันทร์นี้

ลุ้นระทึก กรรมการสรรหา กสทช. ส่ง 7 รายชื่ออรหันต์ ให้ส.ว.เคาะพรุ่งนี้ ลุ้นระทึก กรรมการสรรหา กสทช. ส่ง 7 รายชื่ออรหันต์ ให้ส.ว.เคาะพรุ่งนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง