svasdssvasds

ปตท. ผนึก กฟผ. ร่วมพัฒนาการบริหารจัดการเขตระบบโครงข่ายพลังงาน

02 ก.ย. 2564 เวลา 9:30 น. 57

ปตท. ร่วมมือกับ กฟผ. ร่วมพัฒนาการบริหารจัดการเขตระบบโครงข่ายพลังงาน เสริมความแข็งแกร่งให้ระบบพลังงานของประเทศ

นายอธิคม  เติบศิริ  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เปิเดผยว่า ได้ดำเนินการร่วมกับ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการบริหารจัดการเขตระบบโครงข่ายพลังงาน ในการบริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. และระบบส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในส่วนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน
ตลอดจนสนับสนุนด้านการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้แบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อรองรับในพันธกิจหลักของทั้งสองหน่วยงาน ให้มีความสำเร็จ นำมาซึ่งความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายพลังงานและเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง